Company profile

Hybrigenics is een biofarmaceutisch concern dat zijn Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma's richt op innoverende targets en therapieën tegen proliferatieve ziektes. Het ontwikkelingsprogramma van Hybrigenics berust op inecalcitol, een agonist van de receptoren van actieve vitamine D via de mond. Men werkt op dit moment aan twee klinische studies in Fase 2 van inecalcitol voor chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde leukemie. Het onderzoeksprogramma van Hybrigenics verkent de rol van de zogenaamde Ubiquitin-Specific Proteases (USP) enzymen in het evenwicht tussen de afbraak en recycling van proteïnen die onco-proteïnen genoemd worden, voor hun rol in diverse kankersoorten, en het belang van USP inhibitoren als kandidaat-geneesmiddel tegen kanker. Hybrigenics en Servier hebben samengewerkt aan een bijzondere USP op oncologiegebied. In dit Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma werden twee etappes afgerond en zouden extra stappen bereikt kunnen worden tot aan de potentiële registratie van een geneesmiddel.

Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019
Key Executives
Directeur Generaal Rémi Delansorne
Financieel Directeur Guillaume Floch
Director Research & Development Jean-Francois Dufour-Lamartinie
Directeur Human Resources Valérie Mandon
Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019
Key figures
Millenium 2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 77 2,518 4,641 4,884
Verbruikte aankopen 31 113 2,604 -513
Personeelskosten 2,509 3,023 2,429 5,351 4,338
Bedrijfsresultaat -7,638 -7,377 -4,320 -4,414 -3,624
Belastingen 348 0 573
Netto resultaat -7,528 -7,957 -5,252 -4,340 -2,920
NR aandeel groep -7,528 -7,957 -5,257 -4,376 -2,920
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15 12.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019
Shareholder information
DMS (Diagnostic Medical Systems) 80.00 %
Flottant 0.00 %
Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019

Adres

Hybrigenics

3-5 Impasse Reille
FR-75014 Paris
France
Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019

Contact

Rémi Delansorne
Phone number: +33158103800
Source: Cofisem - Last Update: 16 Oct 2019