Bid-Only is een handelsstatus die aangeeft dat de liquiditeitsverschaffer (meestal de Turbo-uitgever) alleen biedprijzen (kooporders) afgeeft. De liquiditeitsverschaffer koopt dan alleen instrumenten terug die eerder al aan beleggers zijn verkocht, maar verkoopt geen instrumenten.

Er zijn verschillende redenen waarom een instrument de status “Bid-Only” kan hebben. Bijvoorbeeld wanneer een Turbo-uitgever door zijn voorraad heen is, oftewel het instrument is uitverkocht. Maar het kan ook zijn dat een liquiditeitsverschaffer naar Bid-Only status moet gaan om aan de maatregelen van de AFM te voldoen wanneer de hefboom van een Turbo het maximaal toegestane niveau overschrijdt.

FAQ

Bid-Only verder uitgelegd

Op live.euronext.com wordt op de overzichtspagina van een Turbo (of een ander ‘structured product’ dat wordt verhandeld binnen het ‘Request For Execution’ marktmodel van Euronext) bovenaan de pagina een waarschuwing weergegeven als het instrument in de modus Bid-Only staat.

Deze waarschuwing bevat ook twee belangrijke prijzen: de biedprijs (kooporder) van de liquiditeitsverschaffer en de Virtual Offer Price (VOP).

The Virtual Offer Price (VOP) is a parameter unique to the Euronext Request For Execution (RFE) market model, Euronext’s market model dedicated to trading Warrants, Turbos and Certificates.

If an instrument is Bid-Only, the liquidity provider only has a bid (buy) order in the orderbook and no offer (sell) order. In this situation, Euronext calculates the VOP in order to give an indication of what the Bid-Offer spread would be.De Virtual Offer Price (VOP) is een parameter die uniek is voor het Euronext Request For Execution (RFE) model, specifiek voor de handel in Warrants, Turbo's en Certificaten.

Als een instrument Bid-Only is, geeft de liquiditeitsverschaffer alleen een biedprijzen (kooporders) af en geen laatprijzen (verkooporders). In deze situatie berekent Euronext de VOP om een indicatie te geven van wat de Bid-Offer spread in het instrument zou zijn.

De VOP is gebaseerd op de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer en wordt realtime berekend en bijgewerkt zodra de liquiditeitsverschaffer zijn biedprijs aanpast.

Het Euronext Request For Execution model heeft als doel een hoog niveau van beleggersbescherming te bieden. Hoewel beleggers onderling in het orderboek kunnen handelen (en mogelijk de prijs waartegen ze een instrument kopen of verkopen kunnen verbeteren), kunnen ze dit alleen doen tussen de bied- en laatprijs van de liquiditeitsverschaffer. Dit garandeert dat een belegger nooit tegen een slechtere prijs zal handelen dan die van de liquiditeitsverschaffer.

Tijdens een Bid-Only situatie geeft de liquiditeitsverschaffer alleen biedprijzen af aan de koopzijde. De door Euronext berekende Virtuele Aanbiedingsprijs (VOP) geeft de bovengrens aan waarbinnen handel tussen beleggers mogelijk is. Er is dan handel tussen beleggers mogelijk tussen de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer en de VOP. Elke poging om boven de VOP te handelen zal resulteren in automatische opschorting van het orderboek.

Dankzij de berekening van de Virtual Offer Price (VOP) door Euronext, bestaat er geen risico voor beleggers om een te hoge prijs te betalen bij het kopen van een Bid-Only instrument. De VOP is nauw verbonden met de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer en handel is alleen toegestaan tussen de biedprijs en de VOP. (Zie hieronder: ‘Hoe biedt de Virtual Offer Price bescherming?’)

Bovendien, als het orderboek van een Bid-Only instrument is opgeschort vanwege een potentiële match boven de VOP, heeft Euronext mechanismen ingesteld die automatisch een potentiële match autoriseren die zich op of onder de VOP zou kunnen voordoen. Dit verkleint aanzienlijk het risico dat beleggers Bid-Only-instrumenten niet kunnen terug verkopen.

Hieronder een voorbeeld van een Bid-Only instrument waarbij de liquiditeitsverschaffer een biedprijs heeft van €0,45 en de VOP is berekend op €0,51:

Belegger

Hoeveelheid

Prijs

Prijs

Hoveelheid

Belegger

LP

50,000

€0.45

€0.51

 

VOP

In deze situatie is het mogelijk om het instrument terug te verkopen aan de liquiditeitsverschaffer tegen € 0,45 of om tegen een andere belegger te handelen op elke prijs tussen €0,45 en €0,51.

Nu stuurt belegger A een verkooporder voor 7.800 aandelen tegen €0,67. Het orderboek ziet er dan als volgt uit:

 Belegger

Hoeveelheid

Prijs

Prijs

Hoeveelheid

Belegger

LP

50,000

€0.45

€0.51

 

VOP

 

 

 

€0.67

7,800

A

Enige tijd daarna stuurt belegger B een kooporder in voor 4.000 aandelen, dit is een “market order” dus zonder limietprijs. Zonder een beleggersbeschermingsmechanisme zou de kooporder van belegger B uitgehandeld worden tegen de verkooporder van belegger A. Belegger B zou dan 4.000 aandelen kopen tegen €0,67 per aandeel, oftewel 49% hoger dan de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer (€0,45).

Dankzij het Euronext-marktmodel en de VOP wordt deze transactie tussen investeerders A en B voorkomen. De prijs van €0,67 per aandeel ligt immers boven de VOP van €0,51. Het orderboek wordt nu opgeschort en ziet er dan als volgt uit:

Belegger

Hoeveelheid

Priijs

Prijs

Hoeveelheid

Belegger

B

4,000

Market

€0.51

 

VOP

LP

50,000

€0.45

€0.67

7,800

A

Als het orderboek van een Bid-Only-instrument is opgeschort om een transactie boven de VOP te voorkomen is het nog steeds mogelijk om dit instrument te verkopen. Het is echter belangrijk om te begrijpen hoe en tegen welke prijs.

Hieronder een voorbeeld van een orderboek dat automatisch opgeschort is om een match tussen de orders van investeerders A en B tegen een prijs boven de VOP te voorkomen:

Belegger

Hoeveelheid

Prijs

Prijs

Hoeveeheid

Belegger

B

4,000

Market

€0.51

 

VOP

LP

50,000

€0.45

€0.67

7,800

A

Tijdens een Bid-Only situatie is handel tussen de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer en de VOP mogelijk. Als belegger C zijn 3.500 aandelen van dit instrument wil verkopen, kan dat tegen maximaal €0,51 (de VOP).  Investeerder C stuurt daarom een verkooporder voor 3.500 aandelen met een limiet van €0,51. Het orderboek wordt:

Belegger

Hoeveelheid

Prijs

Prijs

Hoeveelheid

Belegger

B

4,000

Market

€0.51

3,500

C

LP

50,000

€0.45

€0.51

 

VOP

 

 

 

€0.67

7,800

A

Wanneer het orderboek van een Bid-Only instrument is opgeschort om een transactie boven de VOP te voorkomen, zal het handelsplatform van Euronext de situatie elke 30 seconden opnieuw beoordelen om te bepalen of een eventuele transactie mogelijk is tussen de biedprijs van de liquiditeitsverschaffer en de VOP.

In ons voorbeeld is zo'n transactie nu mogelijk. De orders van investeerders B en C zullen tegen elkaar matchen voor 3.500 aandelen tegen € 0,51. Het orderboek ziet er dan als volgt uit:

Belegger

Hoeveelheid

Prijs

Prijs

Hoeveelheid

Belegger

B

500

Market

€0.51

 

VOP

LP

50,000

€0.45

€0.67

7,800

A

Om te voorkomen dat de resterende 500 aandelen van de kooporder van Investor B (een “market order”, dus zonder limietprijs) uitgehandeld worden tegen de verkooporder van Investor A op €0,67 (boven de VOP), wordt het orderboek na de handel tussen investeerders B en C opnieuw opgeschort.

  

Turbo's verhandelen in Nederland
Turbo's verhandelen in Nederland

De Nederlandse toezichthouder AFM heeft maatregelen aangekondigd voor het verhandelen en noteren van Turbo's. Deze maatregelen zijn bedoeld om beleggers in Nederland te beschermen door te voorkomen dat professionele marktpartijen, zoals Turbo-uitgevers en liquiditeitsverschaffers, instrumenten met een hefboom hoger dan door de AFM vastgestelde limieten (dezelfde limieten die momenteel gelden voor handel in CFD’s) aanbieden aan particuliere beleggers.