De Nederlandse toezichthouder AFM heeft maatregelen aangekondigd voor het verhandelen en noteren van Turbo's. Deze maatregelen zijn bedoeld om beleggers in Nederland te beschermen door te voorkomen dat professionele marktpartijen, zoals Turbo-uitgevers en liquiditeitsverschaffers, instrumenten met een hefboom hoger dan door de AFM vastgestelde limieten (dezelfde limieten die momenteel gelden voor handel in CFD’s) aanbieden aan particuliere beleggers.

Per 1 oktober 2021 kunnen uitgevende instellingen geen nieuwe Turbo's meer uitgeven met een hefboom boven de maximaal toegestane limiet wanneer deze bedoeld zijn voor Nederlandse beleggers.

Echter, de hefboom van Turbo’s is een dynamische parameter. Een instrument dat vandaag een hefboom heeft die onder het toegestane niveau ligt, kan morgen een hefboom boven die limiet hebben. Omgekeerd kan de hefboom op een bepaald moment boven het toegestane niveau liggen en op een later tijdstip weer onder de limiet niveau vallen.

Om met deze dynamiek om te gaan, vereisen de maatregelen van de AFM dat liquiditeitsverschaffers (en eigenlijk elke professionele marktpartij) geen laatprijzen (verkooporders) afgeven voor instrumenten met een hefboom boven het maximaal toegestane niveau. Indien de hefboom op enig moment tot onder het maximaal toegestane niveau daalt, mogen professionele marktpartijen opnieuw laatprijzen afgeven zolang de hefboom onder de limiet ligt. Op het moment dat de hefboom weer boven de limiet uitkomt zullen professionele marktpartijen opnieuw moeten stoppen met het afgeven van laatprijzen tot de hefboom weer daalt tot onder de limiet.

In theorie kan de situatie ontstaan waarbij de hefboom van een Turbo dichtbij het maximale niveau ligt en vanwege de koersbeweging van de onderliggende waarde deze hefboom steeds kort boven en dan weer onder de limiet beweegt. Als gevolg hiervan kan het voor professionele marktpartijen lastig zijn om in dergelijke situaties continue en op een efficiënte manier bied- en laatprijzen af te geven.

FAQ

Turbo's en handelsmaatregelen in een aantal vragen 

Turbo's zijn hefboomproducten, gericht op het vergroten van rendement op korte termijn of op het afdekken van de portefeuille van een belegger op middellange termijn. De onderliggende waarde kan een individueel aandeel, een index, de wisselkoers van valuta of een andere onderliggende waarde zijn.

The maximum leverage authorised by the AFM measures depends on the type of underlying and/or the underlying itself.

De maximale hefboom die onder de AFM-maatregelen is toegestaan is afhankelijk van het type onderliggende waarde en/of de onderliggende waarde zelf. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale hefboom. Voor het officiële overzicht wordt verwezen naar bijlage I van het AFM-besluit beperkingen Turbo's.

Soort onderliggende waarde

Onderliggende waarde

Maximale hefboom

Valuta

USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF

30

Valuta

Overige

20

Index

FTSE 100, CAC 40, DAX30, DJIA, S&P 500, Nasdaq,
Nasdaq 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50

20

Index

Overige

10

Commodity

Goud

20

Commodity

Overige

10

Crypto Currency

Alle

2

Share

Alle

5

Overige (niet hierboven vermeldt)

5

 

 

Zoals vermeld in de “Feedback statement” van de AFM (pagina 9) van 30 juni 2021: “de hefboombeperking niet geldt voor de laatprijs die voor of namens de retailbelegger wordt afgegeven”.

Particuliere beleggers die een Turbo hebben gekocht, moeten deze kunnen terug verkopen, ook als de hefboom van het instrument een niveau heeft bereikt dat boven het maximale niveau ligt dan toegestaan ​​onder de maatregelen van de AFM.

Daarom valt "Client-Client trading" (een particuliere belegger die verkoopt aan een andere particuliere belegger), buiten de reikwijdte van de maatregelen van de AFM en is dus toegestaan.

De hefboom is de weergave van hoe de prijs van een Turbo in verhouding reageert op een beweging van de prijs van de onderliggende waarde. De prijs van een Turbo met een hefboom van 10 zal bijvoorbeeld 10 keer harder bewegen dan de prijs van de onderliggende waarde.

De hefboom kan middels de volgende informatie worden berekend: Prijs van de Turbo, de ratio van de Turbo, de prijs van de onderliggende waarde en de wisselkoers (indien van toepassing).

De prijs van de Turbo, de prijs van de onderliggende waarde en de wisselkoers (indien van toepassing) zijn dynamisch. Als gevolg hiervan is de hefboom ook dynamisch en verandert deze naarmate deze drie parameters bewegen.

Wanneer de hefboom van een instrument het maximaal toegestane niveau bereikt moet de liquiditeitsverschaffer (de Turbo-uitgever) naar een “Bid-Only” situatie gaan, op dat moment mogen alleen biedprijzen (kooporders) in het orderboek komen en geen laatprijzen (verkooporders) meer.

  

Achtergrond regelgeving

In januari 2021 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatie gehouden met marktpartijen over de voorgenomen invoering van maatregelen om de handel in high-leverage Turbo’s te beperken. De AFM is van mening dat Turbo's en CFD's (Contracts For Difference) een vergelijkbaar risicoprofiel hebben en wil voor Turbo's dezelfde beperkingen toepassen die sinds 2018 gelden voor CFD's in heel Europa.

Op 8 juni 2021 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) geconcludeerd dat de door de AFM voorgestelde beperkende maatregelen gerechtvaardigd en evenredig zijn (zie: “ESMA’s Opinion on product intervention measures on Turbos”). Op 30 juni 2021 maakte de AFM bekend dat de beperkende maatregelen op 1 oktober 2021 in werking zullen treden (zie het AFM-besluit beperkingen aan Turbo’s).

Handel tijdens een Bid-Only situatie
Handel tijdens een Bid-Only situatie

Bid-Only is een handelsstatus die aangeeft dat de liquiditeitsverschaffer (meestal de Turbo-uitgever) alleen biedprijzen (kooporders) afgeeft. De liquiditeitsverschaffer koopt dan alleen instrumenten terug die eerder al aan beleggers zijn verkocht, maar verkoopt geen instrumenten.