Bedrijfsprofiel

Rallye is een holdingmaatschappij die zich op 2 activiteitensectoren richt:
  • grootwinkelbedrijf (97,6% van de omzet; Casino): voedseldistributie in Frankrijk (merken Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price en Vindémia) en in het buitenland (Vooral in Zuid-Amerika; merken Exito, Disco, Devoto, Libertad, enz.). Het concern ontwikkelt verder activiteiten op het online distributie van non food producten in Frankrijk via de website Cdiscount en in Brazilië via Cnova Brazil;
  • distributie van sportartikelen en trendy sneakers (2,4%; Groupe Go Sport). Het concern beheert verder een gevarieerde portefeuille aan investeringen, die enerzijds bestaat uit financiële investeringen en anderzijds uit commerciële vastgoedprogramma's.
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Frankrijk (58,2%), Latijns-Amerika (41,5%) en andere (0,3%).

Bron: Cofisem - laatste update: 24 Dec 2019
Bestuurders
Directeur Generaal Franck Hattab
Investor Relations Franck Hattab
Bron: Cofisem - laatste update: 23 Apr 2019
Kerncijfers
Millenium 2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 37,495,000 38,302,000 36,784,000 46,832,000 49,155,000
Opbrengsten van de gewone activiteiten 37,495,000 38,302,000 36,784,000 46,832,000 49,155,000
Bedrijfsresultaat 825,000 717,000 399,000 967,000 1,735,000
Kost van de netto financiële schuldpositie -454,000 -480,000 -435,000 -686,000 -812,000
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen 14,000 10,000 19,000 73,000 76,000
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -21,000 47,000 2,161,000 4,000 0
Netto resultaat -8,000 169,000 2,054,000 50,000 697,000
Nettoresultaat (aandeel van de groep) -223,000 -102,000 1,203,000 -166,000 -32,000
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15 12.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 24 Dec 2019
Aandeelhoudersinformatie
Foncière Euris 59.47 %
Aandelen in depot 3.06 %
Bron: Cofisem - laatste update: 23 Apr 2019

Adres

Rallye

83 Rue du Faubourg Saint-Honoré
FR-75008 Paris
France
Bron: Cofisem - laatste update: 24 Dec 2019

Contact

Franck Hattab
Telefoonnummer: +33 (0)1 44 71 13 73
Bron: Rallye - laatste update: 24 Dec 2019