Bedrijfsprofiel

CFE is een industriële Belgische groep die actief is in 3 verschillende vakgebieden: Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra, Contracting en Vastgoedontwikkeling :
  • baggerwerken, milieu, offshore en infra: bagger- en maritieme werken, steenstort- en offshore-activiteiten, bodemsaneringswerken, vernieuwbare energie, enz.;
  • contracting (bouw, multitechnieken en rail): bouw en renovatie van kantoren, industriële en residentiële gebouwen, algemene en industriële elektriciteit, automatisatie, HVAC, spoorinfra, enz.;
  • vastgoedontwikkeling.
CFE is wereldwijd actief voornamelijk door haar activiteit baggerwerken en milieu activiteiten, die wordt uitgevoerd door haar 100%-dochter DEME, één van de wereldleiders in zijn specialiteit.

Bron: Cofisem - laatste update: 20 Feb 2020
Bestuurders
Directeur Generaal Piet Dejonghe
Financieel Directeur Fabien De Jonge
Bron: Cofisem - laatste update: 12 Jun 2019
Kerncijfers
Millenium 2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 3,640,627 3,066,525 2,797,085 3,239,406 3,510,548
Opbrengsten van de gewone activiteiten 3,763,645 3,183,113 2,882,879 3,348,411 3,591,066
Bedrijfsresultaat 213,075 267,157 227,570 228,905 220,399
Kost van de netto financiële schuldpositie -8,433 -14,362 -31,521 -31,720 -31,909
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen 14,169 -17,710 -784 36,759 20,124
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten
Netto resultaat 169,207 178,751 172,252 174,024 159,521
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 171,530 180,442 168,411 174,961 159,878
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15 12.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 20 Feb 2020
Aandeelhoudersinformatie
Ackermans & van Haaren SA 60.72 %
Vinci Construction France 12.11 %
Bron: Cofisem - laatste update: 12 Jun 2019

Adres

CFE

Avenue Herrmann-Debroux 40-42
BE-1160 Bruxelles, Bruxelles-Capitale
Belgium
Telefoonnummer: +32 2 661 12 11
Bron: Cofisem - laatste update: 20 Feb 2020

Contact

Fabien De Jonge
Bron: CFE - laatste update: 20 Feb 2020