Displaying 1 - 50 of 261 results
Released Company Title Industry Topic
01 Jun 2023
13:47 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 May 2023
13:45 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 May 2023
13:43 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 May 2023
11:30 CEST
Jæren Sparebank JAEREN12 PRO - nøkkelinformasjon ved innfrielse av hele obligasjonslånet 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
22 May 2023
15:31 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
22 May 2023
08:15 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - mulig utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 May 2023
13:50 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2023
13:49 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
11 May 2023
07:30 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 1. kvartal 2023 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
09 May 2023
11:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 May 2023
13:47 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
26 Apr 2023
13:50 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
04 Apr 2023
13:51 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
31 Mar 2023
07:40 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - Årsrapport 2022 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
31 Mar 2023
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex utbytte NOK 12,50 i dag 30101010 Banks Eks.dato
31 Mar 2023
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex dividend NOK 12,50 today 30101010 Banks Eks.dato
31 Mar 2023
07:30 CEST
Jæren Sparebank Forstanderskapsmøte - godkjenning av årsregnskap 2022 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Mar 2023
12:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Mar 2023
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Mar 2023
12:17 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - call fondsobligasjonslån NO 0010822836 (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Mar 2023
11:06 CET
Jæren Sparebank JAEREN11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:52 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - tilbakekjøp av obligasjoner (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:46 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
15:42 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - innkalling til Forstanderskapsmøte 30.03.2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
11:27 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vurderer utstedelse av fondsobligasjonslån samt tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
08:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - endelig regnskap 2022 behandlet i bankens styre 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Mar 2023
14:05 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
02 Mar 2023
13:45 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Feb 2023
13:46 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 Feb 2023
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Feb 2023
13:44 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Feb 2023
08:30 CET
Jæren Sparebank Valgmøte egenkapitalbeviseiere 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Feb 2023
15:35 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Feb 2023
15:34 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
09 Feb 2023
15:00 CET
Jæren Sparebank Utvidelse av seniorlån 30101010 Banks Innsideinformasjon
08 Feb 2023
07:35 CET
Jæren Sparebank Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Feb 2023
07:30 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 4. kvartal 2022/foreløpig årsregnskap 2022 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Feb 2023
13:58 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Feb 2023
09:51 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - ny innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Feb 2023
10:00 CET
Jæren Sparebank Påminnelse: Jæren Sparebank - presentasjon av foreløpig regnskap for 2022 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
02 Feb 2023
09:00 CET
Jæren Sparebank Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Jan 2023
13:44 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Jan 2023
10:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – presentasjon av foreløpig regnskap for 2022 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
09 Jan 2023
14:08 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
03 Jan 2023
09:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – tildeling av egenkapitalbevis for primærinnsidere 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
02 Jan 2023
15:45 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2023
10:35 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - mulig utstedelse av senior obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2022
14:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Dec 2022
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Dec 2022
12:05 CET
Jæren Sparebank Meldepliktig handel - Tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer