Viser 1 - 50 av 259 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
28 Mar 2023
12:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Mar 2023
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Mar 2023
12:17 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - call fondsobligasjonslån NO 0010822836 (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Mar 2023
11:06 CET
Jæren Sparebank JAEREN11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:52 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - tilbakekjøp av obligasjoner (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:46 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
15:42 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - innkalling til Forstanderskapsmøte 30.03.2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
11:27 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vurderer utstedelse av fondsobligasjonslån samt tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
08:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - endelig regnskap 2022 behandlet i bankens styre 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Mar 2023
14:05 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
02 Mar 2023
13:45 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Feb 2023
13:46 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 Feb 2023
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Feb 2023
13:44 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Feb 2023
08:30 CET
Jæren Sparebank Valgmøte egenkapitalbeviseiere 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Feb 2023
15:35 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Feb 2023
15:34 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
09 Feb 2023
15:00 CET
Jæren Sparebank Utvidelse av seniorlån 30101010 Banks Innsideinformasjon
08 Feb 2023
07:35 CET
Jæren Sparebank Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Feb 2023
07:30 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 4. kvartal 2022/foreløpig årsregnskap 2022 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Feb 2023
13:58 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Feb 2023
09:51 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - ny innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Feb 2023
10:00 CET
Jæren Sparebank Påminnelse: Jæren Sparebank - presentasjon av foreløpig regnskap for 2022 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
02 Feb 2023
09:00 CET
Jæren Sparebank Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Jan 2023
13:44 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Jan 2023
10:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – presentasjon av foreløpig regnskap for 2022 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
09 Jan 2023
14:08 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
03 Jan 2023
09:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – tildeling av egenkapitalbevis for primærinnsidere 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
02 Jan 2023
15:45 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2023
10:35 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - mulig utstedelse av senior obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2022
14:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Dec 2022
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Dec 2022
12:05 CET
Jæren Sparebank Meldepliktig handel - Tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
15 Dec 2022
08:00 CET
Jæren Sparebank ERVERV AV EGNE EGENKAPITALBEVIS I JÆREN SPAREBANK 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
07 Dec 2022
14:15 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Dec 2022
13:43 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Nov 2022
13:47 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Nov 2022
09:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – presentasjon Kapitalmarkedsdag 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
24 Nov 2022
17:13 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – tildelt offisiell rating fra Nordic Credit Rating 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Nov 2022
12:28 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Nov 2022
13:53 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Nov 2022
12:32 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Nov 2022
12:32 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
10 Nov 2022
14:09 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
10 Nov 2022
07:30 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 3. kvartal 2022 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 Nov 2022
08:28 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
01 Nov 2022
13:07 CET
Jæren Sparebank Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Oct 2022
13:43 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Oct 2022
07:48 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – tilbakekjøp obligasjonslån 30101010 Banks Innsideinformasjon
07 Oct 2022
13:48 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering