Displaying 1 - 50 of 259 results
Released Company Title Industry Topic
26 Sep 2023
10:39 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renten på boliglån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Sep 2023
13:48 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Sep 2023
16:00 CEST
Jæren Sparebank Utvidelse av obligasjonslån 30101010 Banks Innsideinformasjon
07 Sep 2023
13:45 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
31 Aug 2023
08:32 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - referat fra møte i Forstanderskapet den 30.08.2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Aug 2023
13:38 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Aug 2023
13:45 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 Aug 2023
13:52 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
22 Aug 2023
09:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renten på boliglån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Aug 2023
12:44 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Aug 2023
12:44 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Aug 2023
13:07 CEST
Jæren Sparebank Utvidelse av seniorlån 30101010 Banks Innsideinformasjon
14 Aug 2023
16:15 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Aug 2023
10:05 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - mulig utstedelse av senior obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Aug 2023
07:30 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 2. kvartal 2023 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
09 Aug 2023
15:59 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - innkalling til møte i forstanderskapet 30.08.2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Aug 2023
13:41 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
27 Jul 2023
13:51 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Jul 2023
13:48 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
26 Jun 2023
14:37 CEST
Jæren Sparebank Utvidelse av seniorlån 30101010 Banks Innsideinformasjon
26 Jun 2023
12:35 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renten på boliglån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Jun 2023
14:05 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Jun 2023
13:51 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Jun 2023
13:47 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 May 2023
13:45 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 May 2023
13:43 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 May 2023
11:30 CEST
Jæren Sparebank JAEREN12 PRO - nøkkelinformasjon ved innfrielse av hele obligasjonslånet 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
22 May 2023
15:31 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
22 May 2023
08:15 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - mulig utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 May 2023
13:50 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2023
13:49 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
11 May 2023
07:30 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 1. kvartal 2023 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
09 May 2023
11:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 May 2023
13:47 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
26 Apr 2023
13:50 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
04 Apr 2023
13:51 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
31 Mar 2023
07:40 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - Årsrapport 2022 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
31 Mar 2023
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex utbytte NOK 12,50 i dag 30101010 Banks Eks.dato
31 Mar 2023
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex dividend NOK 12,50 today 30101010 Banks Eks.dato
31 Mar 2023
07:30 CEST
Jæren Sparebank Forstanderskapsmøte - godkjenning av årsregnskap 2022 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Mar 2023
12:00 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renta på utlån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Mar 2023
13:56 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Mar 2023
12:17 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - call fondsobligasjonslån NO 0010822836 (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Mar 2023
11:06 CET
Jæren Sparebank JAEREN11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:52 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - tilbakekjøp av obligasjoner (JAEREN11 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Mar 2023
16:46 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
15:42 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - innkalling til Forstanderskapsmøte 30.03.2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
11:27 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - vurderer utstedelse av fondsobligasjonslån samt tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Mar 2023
08:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - endelig regnskap 2022 behandlet i bankens styre 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Mar 2023
14:05 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering