Displaying 1 - 50 of 246 results
Released Company Title Industry Topic
09 Jul 2024
13:35 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
18 Jun 2024
13:47 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Jun 2024
15:15 CEST
Jæren Sparebank Grønt obligasjonsrammeverk for Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Jun 2024
13:42 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
28 May 2024
14:03 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
27 May 2024
13:33 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 May 2024
13:19 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2024
14:09 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2024
14:06 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2024
14:05 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 May 2024
16:10 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - resultat 1. kvartal 2024 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 May 2024
14:03 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
09 Apr 2024
12:40 CEST
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
05 Apr 2024
07:40 CEST
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - Årsrapport 2023 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
05 Apr 2024
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex utbytte NOK 16,00 i dag 30101010 Banks Eks.dato
05 Apr 2024
07:35 CEST
Jæren Sparebank Ex dividend NOK 16,00 today 30101010 Banks Ex Date
05 Apr 2024
07:30 CEST
Jæren Sparebank Forstanderskapsmøte - godkjenning av årsregnskap 2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Mar 2024
13:49 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 Mar 2024
10:47 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - innkalling til Forstanderskapsmøte 04.04.2024 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Mar 2024
08:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - endelig regnskap 2023 behandlet i bankens styre 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 Mar 2024
13:46 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
27 Feb 2024
13:46 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
27 Feb 2024
13:45 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
22 Feb 2024
13:42 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Feb 2024
14:20 CET
Jæren Sparebank Meldepliktig handel for primærinnsider 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
16 Feb 2024
08:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank - valgmøte for egenkapitalbeviseiere 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Feb 2024
13:45 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Feb 2024
13:43 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Feb 2024
13:42 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Feb 2024
07:35 CET
Jæren Sparebank Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Feb 2024
07:30 CET
Jæren Sparebank Solid kjernedrift og fortsatt god vekst i utlån 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
12 Feb 2024
10:30 CET
Jæren Sparebank Påminnelse: Jæren Sparebank – presentasjon av foreløpig regnskap for 2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Feb 2024
13:13 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
05 Feb 2024
09:00 CET
Jæren Sparebank Jonathan Sunnarvik blir ny banksjef juridisk og viseadministrerende banksjef i Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
01 Feb 2024
08:30 CET
Jæren Sparebank Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Jæren Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Jan 2024
10:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – presentasjon av foreløpig regnskap for 2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Jan 2024
08:17 CET
Jæren Sparebank Inngåelse av avtale om sammenslåing av Fremtind Forsikring og Eika Forsikring 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Jan 2024
13:02 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
04 Jan 2024
08:39 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank endrer renten på boliglån og innskudd 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2024
09:00 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – tildeling av egenkapitalbevis for primærinnsidere 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
18 Dec 2023
14:01 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Dec 2023
12:16 CET
Jæren Sparebank Meldepliktig handel - Tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
12 Dec 2023
07:33 CET
Jæren Sparebank Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen 30101010 Banks Innsideinformasjon
11 Dec 2023
08:00 CET
Jæren Sparebank ERVERV AV EGNE EGENKAPITALBEVIS I JÆREN SPAREBANK 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
07 Dec 2023
13:01 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Dec 2023
08:30 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – måltall for strategiperioden 2024-2026 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Nov 2023
14:00 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
27 Nov 2023
13:36 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
23 Nov 2023
15:17 CET
Jæren Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
22 Nov 2023
10:30 CET
Jæren Sparebank Jæren Sparebank – Nordic Credit Rating bekrefter rating A- med «stable outlook» 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon