Identification

Symbol
RHJI
ISIN code
BE0003815322
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Specialty Finance

Operation

IPO date
do 24/03/2005
IPO type
Private placement and direct listing
IPO price

19,25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Initiële referentieprijs : zal vastgesteld worden op 23 maart 2005 om 16u en in de financiële pers gepubliceerd worden op 24 maart 2005 voor de opening van de markten. Noteringsdrempels : In principe zullen de reserveringsdrempels vastgelegd worden op basis van de referentiekoers vermeerderd of verminderd met 20%. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels “thresholds” valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische “tresholds” worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast. Euronext Brussels kondigt aan dat, voor de eerste notering op 24 maart 2005, de confrontaties van de orders in aandelen RHJ International uitzonderlijk naar 9 u 05 verschoven zal worden. Na de openingskoers, zal de verhandeling van het aandeel RHJ International gebeuren volgens de gebruikelijke regels van de continu verhandeling. Vanaf de volgende dag zullen de reserveringsdrempels en de uren zijn zoals deze die toegepast zijn voor de notering op Continu. When Issued : Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 31 maart 2005. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de Eerste Markt zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 31 maart 2005. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de eerste markt van de Beurs van Brussel tot 31 maart 2005, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren. Information: The prospectus (1 088 pages) approved by the BFIC as well as the special report by the Board of Directors on the contributions in kind and the report of the Statutory Auditor on the contributions in kind are available on the website of the Listing Sponsor Petercam at www.petercam.be.
Operation description

Opneming op Continu Markt - Groep A1

a) Een minimum van 60.931.758 en een maximum van 75.816.127 aandelen, cp 1 en volgende aangehecht waarvan 10.000 bestaande aandelen en een minimum van 60.921.758 tot een maximum van 75.806.127 nieuwe aandelen. Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming RHJ International met de melding WI tot en met 31 maart 2005 (When Issued: zie hierna).

b) in voortkomend geval ten laatste binnen de 30 dagen vanaf 24 maart 2005 een maximum inbegrepen tussen 1.875.000 en 3.750.000 nieuwe bijkomende aandelen toegekend in het kader van de overtoewijzingoptie.

N.B.: In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend gebeuren via overdracht tussen de rekeningen.

Price range
17,25 euros - 19,25 euros