Identification

Symbol
TIG
ISIN code
BE0003864817
Trading location
Brussels
ICB
Biotechnology
Website address
http://www.tigenix.com
Issuer website
http://www.tigenix.com

Operation

IPO date
do 22/03/2007
IPO price

5 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Aantal opgenomen aandelen: 14.157.014 minimum De Initiële referentieprijs: is de inschrijvingsprijs die zal gepubliceerd worden in de financiële pers op 22/03/2007.
Operation description

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 22/03/2007, de gewone aandelen hieronder beschreven en uitgegeven door TiGenix NV, zullen toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext:
- Maximaal 40 miljoen EUR nieuwe gewone aandelen, dividendgerechtigd 01/01/2007, die aangeboden worden middels een openbaar bod tot inschrijving van 12 maart tot en met 21 maart 2007. Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming TiGenix NV met de melding WI tot en met 27/03/2007(When Issued: zie hierna).
- maximaal 15% nieuwe aandelen in het kader van een overtoewijzingsoptie, dividendgerechtigd 01/01/2007
- 14.157.014 gewone bestaande aandelen van de vennootschap TiGenix NV, dividendgerechtigd 01/01/2007
- op een later te bepalen datum: maximaal 1.226.084 nieuw uit te geven aandelen van de eventuele uitoefening van warrants die door TiGenix NV werden uitgegeven in het kader van een warrantenplan.

Noteringsdrempels: zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20/09/2002, worden de statische noteringsdrempels "thresholds" voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels "thresholds" valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische "tresholds" worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast.

When Issued: Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 27/03/2007. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 27/03/2007. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 27/03/2007, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.

Operation calendar
Vervroegde afsluiting van het bod en notering van de aandelen op 22/03/2007.
Price range
4.20 euros - 5.50 euros
Broker to issue

ING Belgium NV