Identification

Symbol
TNET
ISIN code
BE0003826436
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Broadcasting&Entertainment

Operation

IPO date
di 11/10/2005
IPO price

21 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Initiële referentieprijs : is de inschrijvingsprijs die zal gepubliceerd worden in de financiële pers op of omstreeks 11 oktober 2005. Noteringsdrempels : Zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20.09.2002, worden de statische noteringsdrempels “thresholds” voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels “thresholds” valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische “tresholds” worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10 % en dynamische +/-5 %. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast. When Issued : Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 14 oktober 2005. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 14-10-2005. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 14 oktober 2005, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.
Operation description

Opneming op continu markt - Groep A1 - Compartiment A

Een maximum van EUR 280 miljoen nieuwe gewone aandelen met VVPR-strips, dividendgerechtigd 01.01.2005, die aangeboden worden aan het publiek van 26 september 2005 tot en met 7 oktober 2005, behoudens vervroegde afsluiting.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming Telenet Group Holding met de melding WI tot en met 14 oktober 2005 (When Issued: zie hierna).

84.692.310 gewone bestaande aandelen van de vennootschap Telenet Group Holding, waarvan maximum 33.739.651 gewone aandelen tot verkoop aangeboden worden vanaf 26 september 2005 tot en met 7 oktober 2005, behoudens vervroegde afsluiting, exclusief een overtoewijzingsoptie door bepaalde verkopende aandeelhouders.

Een maximum van 20 miljoen EUR nieuwe gewone aandelen met VVPR-strips, die ter inschrijving zullen aangeboden worden aan het personeel van Telenet Group Holding.

Op een later te bepalen datum : de nieuwe gewone aandelen die zullen voortkomen uit de eventuele uitoefening van warrants, de omzetting van winstbewijzen of omzetting van aandelen met liquidatiedispreferentie.

N.B. : In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend gebeuren via overdracht tussen de rekeningen.

Price range
21 euros - 25,50 euros