Identification

Symbol
RVA
ISIN code
BE0003879963
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Insurance Brokers
Activity description

RVA is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Website address
http://www.rva.cc
Issuer website
http://www.rva.cc

Operation

IPO date
vr 25/01/2008
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

4.10 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (Centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 4,10 euros. - Maximaal 37.500 aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 21/01/2008 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 25/01/2008 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de depositaris. Handel in de aandelen Na het bod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximaal 562.500 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de depositaris en zal de handel in nieuwe aandelen starten op 25/01/2008 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming - Euronext Brussels ontving een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 562.500 aandelen die het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen. - Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 15.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 15.000 warrants die ten gunste van het personeel door beslissing van de BAV van de vennootschap RVA n.v. op 12-11-2007 uitgegeven werden.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximaal 187.500 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 12/11/2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

- Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 150.000 aandelen, zullen aan Weghsteen & Driege toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen. De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door Weghsteen & Driege, in overleg met de vennootschap RVA vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden. NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

- Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 37.500 aandelen, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij Weghsteen & Driege, voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege, werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeurbod. Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven. De handel in de nieuwe aandelen zal plaatsvinden na de uitgifte van het globaal certificaat door de depositaris hetzij na de levring-betaling op 24/01/2008 de handel in de aandelen zal op 25/01/2008 op NSC starten.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 13/11/2007 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 19/11/2007 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 18/01/2008 - Datum van Centralisatie: 21/01/2008 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 21/01/2008 - Toewijzing van de aandelen: 24/01/2008 - Betaaldatum: 24/01/2008 - Betalings-en leveringsdatum: 24/01/2008 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 25/01/2008
Broker to issue

WEGHSTEEN, DRIEGE