Identification

Symbol
REI
ISIN code
BE0003829463
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Delivery Services
Activity description

Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel in België als elders in het buitenland, onder eigen naam of naam van derden, voor eigen rekening of voor derden:
- Het uitoefenen van activiteiten vrachtondernemer op commissie en goederentransport via eender welk transportmiddel; via eender welke route.
- Het beheer van goederen, inbegrepen de stockage in een opslagplaats of elders, het laden, lossen, de controle, weging, bewaking en de verpakking van goederen
- Agentschap voor douane en transport
- Het commercialiseren van eender welk transportmiddel dat de vereiste toelatingen heeft
- De productie, het gebruik en de commercialisatie van herbruikbare energie, evenals de produktie en commercialisatie van energie, beschikkende over de vereiste toelatingen.
(Beschrijving van het volledig maatschappelijk doel: zie prospectus pagina 39)

Website address
http://www.reibel.com
Issuer website
http://www.reibel.com

Operation

IPO date
vr 25/11/2005
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

3.81 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het aanbod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels) Eenheidsprijs : 3,81 euros Maximum 133.334 nieuwe aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt. Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximum 933.334 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 50.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 50.000 warrants die ten gunste van het personeel door beslissing van de vennootschap REIBEL N.V. op 27.10.2005 uitgegeven werden. Vorm van de aandelen : de nieuwe aandelen zijn met coupon 1 en volgende aangehecht. In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend giraal gebeuren door CIK-EURONEXT (via overdracht tussen rekeningen).
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een bod dat een openbaar inschrijvingsbod van maximum 133.334 nieuwe gewone aandelen bevat.
De kapitaalverhoging die beslist werd door de BAV van 27.10.2005 per uitgifte van deze nieuwe aandelen onder de voorwaarde die opschorting ten gevolge heeft bij niet-uitvoering van de werkelijke inschrijving van deze nieuwe aandelen. Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in een enkele schijf.

De aankooporders van de investeerders kunnen ingebracht worden bij de Beursvennootschappen “Mélice & Cie” en “Weghsteen & Driege” of via een andere financiële tussenpersoon.

Van zodra het totaal aantal aandelen, waarvoor de aankooporders de drempel bereiken of zullen overschrijden, geldig ingebracht zullen worden, mag het Bod door de Beursvennootschappen “Mélice & Cie” en “Weghsteen & Driege” in overleg met de vennootschap REIBEL vervroegd afgesloten worden.

Deze vervroegde afsluiting zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden. Evenwel zal het bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend worden.

De investeerders mogen deelnemen aan het Bod voor een groter aantal aandelen, maar voor het overige, zullen hun orders onderworpen worden aan een verdeling.

Operation calendar
- Start van het Bod: 14 november 2005 - Einde van het Voorkeurbod: vanaf 16 november 2005 - 16u (Vervroegde afsluiting) - Opnemingsdatum: 21 november 2005 - Toewijzing van de aandelen: 21 november 2005 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 21 november 2005 ’s avonds - Betaalbaardatum: 24 november 2005 - Betalings-en leveringsdatum: 24 november 2005 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 25 november 2005 (in plaats van 2 december 2005)