Identification

Symbol
PROX
ISIN code
BE0003824415
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Computer Services
Activity description

De vennootschap heeft tot doel :

De coördinatie van de verschillende filialen, actief in internet en informatica toepassingen.

Meer specifiek heeft de onderneming tot doel de commercialisatie, verkoop, verhuur en onderhoud van informatica materiaal en computers, het ontwikkelen van websites en de verkoop van internet abonnementen en dit zowel in binnen- als buitenland , voor eigen rekening of voor derden.

Meer algemeen houdt het leveren van informatica diensten het volgende in:
- telefonische assistentie teneinde de cliënt zijn problemen tijdens het gebruik van de informaticasystemen(zowel hardware als software) te verhelpen.
- de verhuur en onderhoud van websites, ondergebracht op een eigen server.

De onderneming kan handelingen met betrekking tot roerende goederen, onroerende goederen, van financiële, commerciële of industriële aard ondernemen teneinde haar sociale of natuurlijke doelstellingen te realiseren of verder te ontwikkelen.

De onderneming kan zich interesseren om door inbreng, samenvoeging of onderschrijving van aandelen, hetzij op commanditaire of eender welke wijze, in alle ondernemingen of operaties, Belgisch of Buitenlands, waarvan het doel verband houdt met zijn sociale objectieven of met betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van het zakencijfer.

De onderneming zal alle mogelijke maatregelen treffen om zijn rechten te vrijwaren.

Website address
http://www.proximedia.com
Issuer website
http://www.proximedia.com

Operation

IPO date
vr 15/07/2005
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

8.00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het aanbod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels) Eenheidsprijs : 8 euros Maximum 190.000 aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een bod dat:

- een openbaar inschrijvingsbod van maximum 95.000 nieuwe gewone aandelen bevat.
De kapitaalverhoging die beslist werd door de BAV van 16-06-2005 per uitgifte van deze nieuwe aandelen onder de voorwaarde die opschorting ten gevolge heeft bij niet-uitvoering van de werkelijke inschrijving van deze nieuwe aandelen, en

-een OBV (Openbaar Bod tot Verkoop) van 95.000 bestaande aandelen Het verkoop van deze 95.000 aandelen is op voorwaarde dat het geheel inschrijving van deze nieuwe aandelen plaats vindt.

- Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

1) Voorkeurbod : 50% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij 95.000 aandelen, zullen aan de Bank Degroof toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die wensen aandelen te verwerven te dienen in het kader van het bod rechtstreeks via Bank Degroof. Van zodra het totaal aantal aandelen waarvoor de aankooporders de drempel bereiken of zullen overschrijden geldig ingebracht zullen worden, zal het Voorkeurbod vervroegd afgesloten mogen worden. De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het overige, zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels zoals het Niet-Voorkeurbod.

2) Niet- Voorkeurbod : 50% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij 95.000 aandelen, zullen toegekend worden aan de andere instellingen of financiële tussenpersonen bij wie de investeerders aankooporders kunnen invoeren, of bij Bank Degroof voor orders die niet gediend hebben op het einde van het Voorkeurbod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan aanpassing in functie van de vraag.

De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg,

- wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven ;
- start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat door de uitgever bij de bewaarder door de fondsenbewaarder, na de betalings-en leveringsdatum op 20 juli 2005. De verhandeling in de aandelen start op 22 juli 2005 op het NSC-systeem.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 21 juni 2005 - Start van de plaatsing en van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod: 23 juni 2005 - Einde van het Voorkeurbod: sinds 30 juni 2005 15u30 (Vervroegde afsluiting) - Einde van het Niet-Voorkeurbod: 14 juli 2005 (Geen vervroegde afsluiting) - Opnemingsdatum: 15 juli 2005 - Toewijzing van de aandelen: 15 juli 2005 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 15 juli 2005 ’s avonds - Betaalbaardatum: 20 juli 2005 - Betalings-en leveringsdatum: 20 juli 2005 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 22 juli 2005