Identification

Symbol
ICE
ISIN code
BE0003860773
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Commercial Vehicles&Trucks
Activity description

ICE Concept is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van koelwagens. De vennootschap biedt het volledige gamma koelwagens aan gaande van lichte aanhangwagens tot half-opleggers voor korte en lange termijn verhuur.

Website address
http://www.iceconcept.be
Issuer website
http://www.iceconcept.be

Operation

IPO date
do 05/04/2007
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

3.40 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 3,40 euros - Maximaal 73.529 aandelen (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), worden ter beschikking gesteld van de markt. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 2 April 2007 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 5 April 2007 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de depositaris. Handel in de aandelen: Na het bod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximaal 1.867.647 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de depositairis en zal de handel in nieuwe aandelen starten op 5 April 2007 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming: Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 50.000 nieuwe aandelen die zouden kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de eventuele uitoefening van 50.000 warrants zoals besloten door de BAV van de vennootschap ICE Concept op 13/02/2007.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximaal 367.647 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 13/02/2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen. Dit bod behelst tevens een overtoewijzingsoptie. In functie van de vraag, kunnen additioneel 50.000 bestaande aandelen aangeboden worden aan de prijs van het bod.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 294.118 aandelen (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het
Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap ICE Concept vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden.

NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 73.529 aandelen (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeur bod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is
onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 13/02/2007 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 26/02/2007 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 27/03/2007 - Datum van Centralisatie: 02/04/2007 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 02/04/2007 - Toewijzing van de aandelen: 05/04/2007 - Betaaldatum: 05/04/2007 - Betalings-en leveringsdatum: 05/04/2007 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 05/04/2007
Broker to issue

WEGHSTEEN, DRIEGE