Identification

Symbol
FNG
ISIN code
BE0003891117
Trading location
Brussels
ICB
Clothing&Accessories
Activity description

Fred & Ginger is een Belgisch modehuis dat een breed assortiment merkkleding ontwerpt en verdeelt voor kinderen tussen 0 en 14 jaar. Fred & Ginger baat 16 winkels uit in België.

Website address
http://www.fredginger.be
Issuer website
http://www.fredginger.be

Operation

IPO date
ma 14/07/2008
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

7.80 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (Centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 7,80 euros per aandeel en 5.125 euros per obligatie. - Maximaal 38.461 aandelen en 120 obligaties worden ter beschikking gesteld van de markt. Dit aantal kan verhoogd worden met 32.051 bijkomende aandelen en met 50 bijkomende obligaties. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 09-07-2008 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 14-07-2008 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de depositaris. Handel in de aandelen Na het bod tegen vaste prijs zullen op de Vrije Markt van Euronext Brussels maximaal 814.807 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Tevens zullen maximaal 450 obligaties worden opgenomen. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen en obligaties niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen en obligaties pas na de uitgifte van het certificaat bij de depositaris en zal de handel in nieuwe aandelen en obligaties starten op 14 juli 2008 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 325.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 104.500 warrants uitgegeven door Fred & Ginger. Notering van Obligaties Vanaf 14/07/2008, zullen obligaties uitgegeven door FRED en GINGER noteren op Free Market. (Zie bericht voor verdere details)
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een dubbel openbaar inschrijvingsbod van enerzijds maximaal 128.205 nieuwe aandelen en anderzijds maximaal 400 obligaties. Een over-inschrijvingsoptie van maximum 32.051 nieuwe aandelen en maximum 50 obligaties werd verleend aan Weghsteen & Driege voor het niet-voorkeurbod. Eveneens wordt een afzonderlijk aanbod voorzien voorbehouden aan het personeel voor een maximum van 6.410 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 22-05-2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen en obligaties.

Deze aandelen en obligaties zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

- Voorkeurbod: 70% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 89.744 aandelen en 280 obligaties, zullen aan Weghsteen & Driege toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen. De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen en obligaties, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen en obligaties, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, zal het Bod door Weghsteen & Driege, in overleg met de vennootschap Fred & Ginger vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht door Euronext Brussels aangekondigd worden.
NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

- Niet-Voorkeurbod: 30% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 38.461 aandelen en 120 obligaties, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij Weghsteen & Driege, voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege, werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeurbod. Het definitieve aantal aandelen en obligaties in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven. De handel in de nieuwe aandelen en obligaties zal plaatsvinden na de uitgifte van het globaal certificaat door de depositaris hetzij na de levering-betaling op 09-07-2008.

De handel in de aandelen en obligaties zal op 14-07-2008 op NSC starten.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 23-05-2008 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 02-06-2008 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 03-07-2008 - Datum van Centralisatie: 04-07-2008 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 09-07-2008 - Betaaldatum: 09-07-2008 - Betalings-en leveringsdatum: 09-07-2008 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 14-07-2008
Broker to issue

VERBAERE, DE CLERCQ & PARTNERS