Identification

ISIN code
BE0003848653
Trading location
Brussels
ICB
Clothing&Accessories
Activity description

ARCHIMEDE & CIE is gespecialiseerd in hoogwaardige en beschermende confectie voor kinderen van drie maanden tot achttien jaar. De originaliteit van zijn producten ligt hem vooral in de drie volgende innovatieve concepten:
- Het boei-badpak: dit badpak laat toe dat het kind vanaf twee jaar in alle veiligheid kan genieten van het water. Dankzij dit badpak voelt het kind zich zekerder in het water. De plaatsing van de drijvertjes op het bovenlijf laten het toe een ideale positie aan te nemen, vrij te kunnen bewegen en het hoofd boven water te houden.
- De dubbele bescherming: dit pakje, bedoeld voor kinderen vanaf drie maanden tot zesendertig maanden, heeft een dubbele pvc "anti-lek" laag wat hen toelaat in het water te vertoeven zonder dit te verontreiningen. Dit confortabele pakje vervangt of overtrekt de traditionele luierbroek.
- De sunscreen: Dit pak is samengesteld uit behandelde materialen die het kind een optimale bescherming bieden tegen de zonnestralen. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen, is het vooral aangewezen voor locaties die sterk blootgesteld zijn aan de zon en voor kinderen met een gevoelige huid.
Tot op vandaag wordt de basiscollectie "beachwear" ARCHIMEDE steeds meer uitgebreid met artikelen zoals bikini’s, boxer shorts, zwembroeken, strandkleedjes, zonnebadpakjes, zonnebrillen, strandschoentjes, zonnehoedjes en –petjes.
Sinds 2005 ontwikkelt ARCHIMEDE ook een tweede seizoen in zijn collecties met "Nightwear" en "Outwear".
Het gamma ARCHIMEDE wordt gecommercialiseerd in meer 1.000 verkooppunten, waaronder distributieketens zoals Harrod’s (UK), Le Printemps (F), Les Galeries Lafayette (F), Le Bon Marché (F), Le Printemps Ginza (Japon), Lapin House (Grèce), Spring Flower (USA), …
Het andere gedeelte van het cliënteel omvat de eigen winkels, momenteel 4, die gelocaliseerd zijn in Saint Tropez, Brussel, Maasmechelen ("outlet store") en Cannes.

Website address
http://www.archimede.be/
Issuer website
http://www.archimede.be/

Operation

IPO date
di 19/09/2006
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

4.20 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het aanbod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels) Eenheidsprijs : 4,20 euros Maximum 60.714 nieuwe aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: het resultaat van het aanbod tegen vaste prijs zal worden gepubliceerd in een nota op 13 september 2006*, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 19 september 2006* verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de emittent. Verhandeling van de aandelen Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximum 1.053.571 aandelen worden ingeschreven worden. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de bewaarder, en start de verhandeling in nieuwe aandelen op 19 september 2006* op het NSC-systeem. Aanvraag tot inschrijving Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van: - maximum 75.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 75.000 warrants die ten gunste van het personeel door beslissing van de BAV van de vennootschap ARCHIMEDE n.v. op 25.07.2006 uitgegeven werden. - 80 obligaties ARCHIMEDE – 8% -2006-2011 uitgegeven naar aanleiding van de beslissing van de RvB van 25.01.2006 die zullen toegelaten worden op 19 september 2006. (zie bericht voor verdere details) * Behoudens vervroegde afsluiting (mogelijk op elk ogenblik met voorafgaande aankondiging via publicatie van een bericht in de Koerslijst 2 dagen voor de opnemingsdatum). Evenwel zal het Bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend blijven.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximum 303.571 nieuwe aandelen tegen een vaste prijs van EUR 4,20. De kapitaalsverhoging die aanleiding geeft tot de uitgifte van nieuwe aandelen in dit openbaar bod tot inschrijving werd goedgekeurd door de BAV van 25.07.2006 onder opschortende voorwaarde bij niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

- Voorkeurbod : 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximum 242.857 nieuwe aandelen, zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen via deze beursvennootschap.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het overige, zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels zoals het Niet-Voorkeurbod.

Van zodra het totaal aantal aandelen, waarvoor de aankooporders geldig ingebracht werden de drempel bereiken of zullen overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap ARCHIMEDE vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden.
NB: Evenwel zal het Niet-Voorkeurbod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

- Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximum 60.714 nieuwe aandelen, zullen toegekend worden via de andere instellingen of financiële tussenpersonen bij wie de investeerders aankooporders kunnen invoeren, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan aanpassing in functie van de vraag.

De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg,
- wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven ;
- start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat door de uitgever bij de bewaarder door de fondsenbewaarder, na de betalings-en leveringsdatum op 18 september 2006*. De verhandeling in de aandelen start op 19 september 2006* op het NSC-systeem.

* Behoudens vervroegde afsluiting (mogelijk op elk ogenblik met voorafgaande aankondiging via publicatie van een bericht in de Koerslijst 2 dagen voor de opnemingsdatum). Evenwel zal het Bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend blijven.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 25 juli 2006 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 7 augustus 2006 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 8 september 2006* - Datum van Centralisatie: 13 september 2006* - Toewijzing van de aandelen : 13 september 2006* - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 13 september 2006 ’s avonds* - Betaaldatum: 18 september 2006* - Betaal-en leveringsdatum: 18 september 2006* - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 19 september 2006* * Behoudens vervroegde afsluiting (mogelijk op elk ogenblik met voorafgaande aankondiging via publicatie van een bericht in de Koerslijst 2 dagen voor de opnemingsdatum). Evenwel zal het Bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend blijven.
Broker to issue

WEGHSTEEN & DRIEGE