Identification

Symbol
SAIS
ISIN code
BE0003889095
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Recreational Services
Activity description

5ème SAISON is een Belgisch bedrijf waarvan de evenementensector de basis vormt van de activiteiten. De onderneming ontwikkelt vele concepten zowel of nationaal ans op internationaal niveau (vb. 'Urban beach, "Woooman on Top", enz.) 5ème SAISON heeft echter haar aktiviteiten geleidelijk in twee andere richtingen gediversifieerd: de communicatie, de media en publiciteit en grafische vormgeving.

Website address
www.5emesaison.be
Issuer website
http://www.5emesaison.be

Operation

IPO date
ma 22/09/2008
IPO price

2.48 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 2,48 euros per aandeel en 1.025 euros per obligatie. - 206.654 gewone aandelen en 750 obligaties zullen ter beschikking gesteld worden van de markt. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 15-09-2008 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 22-09-2008 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging, onder voorbehoud van de effectieve uitvoering van de inschrijving op de obligatie-emissie. Handel in de aandelen Na het bod tegen vaste prijs zullen op de Vrije Markt van Euronext Brussels maximaal 871.497 aandelen en maximaal 900 obligaties worden opgenomen. Dit aantal aandelen vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen en obligaties niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen en obligaties pas na de uitgifte van de certificaten bij de depositairis en zal de handel in nieuwe aandelen en obligaties starten op 22-09-2008 op het NSC-systeem. Notering van Obligaties Vanaf 15/09/2008, zullen obligaties uitgegeven door 5EME SAISON noteren op Free Market. (Zie bericht voor verdere details)
Operation description

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 22-09-2008 de gewone aandelen en obligaties hieronder beschreven en uitgegeven door 5ème SAISON n.v., zullen toegelaten worden tot de notering op NSC (Vrije Markt).

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een dubbel openbaar inschrijvingsbod van enerzijds maximaal 206.654 nieuwe aandelen en anderzijds maximaal 750 nieuwe obligaties.

De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 21-05-2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe aandelen.

De uitgifte van de obligaties werd beslist door de Raad van Bestuur op 21-05-2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe obligaties.

Het Bod omvat een aanbod van 206.654 gewone aandelen en een Bod van 750 obligaties. Elk Bod loopt van 9 juni 2008 tot en met 12 september 2008, behalve ingeval van beslissing tot vervroegde afsluiting van het Bod. Elk Bod zal vervroegd worden afgesloten door Kaupthing, in overleg met 5ème SAISON, zodra het totale aantal aandelen/obligaties waarvoor geldige orders werden ingediend het aantal aangeboden aandelen/obligaties bereikt. Deze vervroegde afsluiting zal op initiatief van Euronext Brussels worden aangekondigd met een bericht in de pers en op de internetsite van 5ème SAISON.

Operation calendar
- Goedkeuring van het prospectus door CBFA: 03-06-2008 en het supplement aan prospectus op 9 juli 2009. - Opening van het Bod: 09-06-2008 - Sluiting van het Bod: 12-09-2008 - Centralisatie datum: 15-09-2008 - Datum van afhandeling, betaling en levering: 18-09-2008 - Datum van eerste notering op NSC: 22-09-2008
Broker to issue

SMALL CAPS FINANCE