Symbol Name ISIN Exchange Market Typ
AGN AEGON NL0000303709 Euronext Amsterdam XAMS Stock
AE8 Aegon NV - Dividend Future SSDF00000012 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
AE6 Aegon NV - Stock Future NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
AGN AEGON NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
1AG AEGON Weekly Option - Week 1 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
4AG AEGON Weekly Option - Week 4 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
AGN 0.25%25MAY23 XS1418849482 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
AGN 0.375%21NOV24 XS1720933297 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
AGN 4%25APR44 XS1061711575 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
CE79Z AGNIC 25.2SPLOPENS DE000CJ3P9W6 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
MH06S AGNIC31.38TCIOPENS DE000SF5BG44 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
B6P9Z AGNIC34.59SPLOPENS DE000CL4JJZ3 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
MP97S AGNIC36.01TCIOPENS DE000SF41T60 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
BE19S AGNIC40.46SPLOPENS DE000CL7LSU4 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
HG01S AGNIC42.05TCIOPENS DE000SD31XX0 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
BX93S AGNIC59.81SPLOPENS DE000SR9TDQ9 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate