Symbol Name ISIN Exchange Market Type
AGN AEGON NL0000303709 Euronext Amsterdam XAMS Stocks
AE8 Aegon NV - Dividend Future SSDF00000012 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Futures
AE6 Aegon NV - Stock Future NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Futures
AGN AEGON NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Options
1AG AEGON Weekly Option - Week 1 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Options
2AG AEGON Weekly Option - Week 2 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Options
4AG AEGON Weekly Option - Week 4 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Options
5AG AEGON Weekly Option - Week 5 NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Options