Symbol Name ISIN Exchange Market Type
AGN AEGON NL0000303709 Euronext Amsterdam XAMS Stock
AE8 AEGON NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
AE6 AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
1AG AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
AGN AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
4AG AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
2AG AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
5AG AEGON NV NL0000303709 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Option
AGN 0.25%25MAY23 XS1418849482 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
AGN 0.375%21NOV24 XS1720933297 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
AGN 4%25APR44 XS1061711575 Euronext Amsterdam XAMS Bonds
CE79Z AGNIC23.86TL OPENZ DE000CJ3P9W6 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
B5N8Z AGNIC27.21TL OPENZ DE000CV8AZK9 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
56CRZ AGNIC32.99TL OPENZ DE000CN6KWL7 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
CP08Z AGNIC38.59TL OPENZ DE000CJ3QXT8 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
AH07Z AGNIC44.25TL OPENZ DE000CU1DX06 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
AT93Z AGNIC50.35TL OPENZ DE000CU1EP39 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate