Bedrijfsprofiel

PostNL is een firma gespecialiseerd in express transportdiensten, postbezorging en e-handel. De firma biedt tevens diensten op het gebied van data- en documentenbeheer en directe marketing- en uitvoeringsdiensten. De omzet per activiteit is als volgt onderverdeeld:
  • pakketbezorging (52,1%): in 2019 heeft PostNL 283 miljoen pakketten bezorgd in België, Nederland en Luxemburg;
  • postbezorging in Nederland (47,9%): 1.742 miljoen poststukken verwerkt in 2019.

Bron: Cofisem - laatste update: 10 Sep 2020
Bestuurders
Directeur Generaal Herna Verhagen
Financieel Directeur Pim Berendsen
Directeur Investor Relations Jochem van der Laarschot
VP, Communication Jochem van der Laarschot
Directeur Human Resources Bob van Ierland
Bron: Cofisem - laatste update: 18 Jun 2020
Kerncijfers
Millenium 2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 2,829,000 2,758,000 3,479,000 3,403,000 3,449,000
Opbrengsten van de gewone activiteiten 2,844,000 2,772,000 3,495,000 3,413,000 3,461,000
Bedrijfsresultaat 119,000 185,000 253,000 291,000 340,000
Kost van de netto financiële schuldpositie -16,000 -24,000 -37,000 -89,000 -74,000
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen -10,000 -1,000 -2,000
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -68,000 -94,000 -34,000
Netto resultaat 4,000 33,000 148,000 280,000 149,000
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 4,000 33,000 148,000 279,000 149,000
Eind van het fiscale jaar 12.19 12.18 12.17 12.16 12.15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - miljoenen EUR - miljoenen EUR - miljoenen EUR - miljoenen EUR - miljoenen
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 10 Sep 2020
Aandeelhoudersinformatie
J.h.h. de Mol 5.04 %
Edinburgh Partners 4.17 %
Norges Bank 3.50 %
Schroders plc 2.98 %
Bron: Cofisem - laatste update: 18 Jun 2020

Adres

PostNL N.V.

Prinses Beatrixlaan 23
NL-2595 AK Den Haag
Netherlands
Telefoonnummer: +31 (0)88 868 61 61
Bron: Cofisem - laatste update: 10 Sep 2020

Contact

Inge Laudy
Telefoonnummer: +31 (0)6 105 196 70
Bron: PostNL N.V. - laatste update: 10 Sep 2020