Company profile

DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB. De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van, het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen. DGB Group zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de groeiambities.

Source: Cofisem - Last Update: 09 Jul 2019
Key Executives
Gedelegeerd bestuurder Mark Logtenberg
Gedelegeerd bestuurder Mark Logtenberg
Source: Cofisem - Last Update: 09 Jul 2019
Key figures
Millenium 2017 2016 2015 2014 2013
Omzet 14.688 120.386 265.140 291.601
Opbrengsten van de gewone activiteiten 14.688 120.386 265.140 291.601
Bedrijfsresultaat -808 -275 -17.627 -5.978 -101
Kost van de netto financiële schuldpositie -362 0 -1.450 -3.110 -2.698
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten
Netto resultaat -923 -233 -18.744 -16.195 -4.100
Nettoresultaat (aandeel van de groep) -895 -233 -18.744 -16.195 -4.100
Eind van het fiscale jaar 12,17 12,16 12,15 12,14 12,13
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Source: Cofisem - Last Update: 09 Jul 2019
Shareholder information
Mark Logtenberg 45,97 %
S.A.M. Duijvesteijn 29,35 %
Source: Cofisem - Last Update: 08 Jul 2019

Adres

DGB Group N.V.

1a Lange Spruit
NL-7773 NE Hardenberg
Netherlands
Phone number: +31 (0)523 683339
Fax: +31
Source: Cofisem - Last Update: 09 Jul 2019

Contact

Raymond van Riele
Phone number: +31 0523-683339
Source: Cofisem - Last Update: 09 Jul 2019