Bedrijfsprofiel

NextStage is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in langetermijninvesteringen in middelgrote ondernemingen (MSE's), leiders in hun sector, en die de nodige ondersteuning biedt, zowel financieel, operationeel als strategisch, tot ze zeer ver gevorderd is in hun ontwikkeling op de Europese en wereldwijde markten. De inbreng van ontbrekend aandelenkapitaal in deze MSE's, die in wezen niet-beursgenoteerd zijn, heeft tot doel hun duurzame ontwikkeling op wereldschaal te ondersteunen totdat ze Mid-Sized Companies (MSE's) worden.

Bron: Cofisem - laatste update: 22 May 2020
Bestuurders
Zaakvoerder Grégoire Sentilhes
Secretaris Generaal Jean-Marc Moriani
Directeur Investor Relations Stéphanie Nizard
Bron: Cofisem - laatste update: 30 Apr 2019
Kerncijfers
Millenium 2019 2018 2017 2016 2015
Resultaat van het beheer van de portefeuille (participatie-effecten en vaste activa) 18,800 19,236 16,313 10,380 4,103
Resultaat van het thesauriebeheer
Omzet
Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen
Overige opbrengsten van de activiteit
Opbrengsten van de gewone activiteiten 18,800 19,236 16,313 10,380 4,103
Bedrijfsresultaat 13,881 14,544 13,135 6,900 1,455
Kost van de netto financiële schuldpositie -67 -744 19 20
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten
Netto resultaat 14,115 14,004 13,154 6,920 1,455
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 14,115 14,004 13,154 6,920 1,455
Eind van het fiscale jaar 12.19 12.18 12.17 12.16 12.15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 22 May 2020
Aandeelhoudersinformatie
Amundi Asset Management 16.48 %
NextStage Croissance 11.40 %
Témaris 8.63 %
Tethys 7.53 %
Amundi 5.97 %
FGTI 5.42 %
Matignon Développement 3 5.42 %
CPR Asset Management 4.96 %
Comir 4.55 %
NAP 4.51 %
Grégoire Sentilhes 3.99 %
Jean-David Haas 3.41 %
Aandelen in depot 0.34 %
Soparcif 0.10 %
Bron: Cofisem - laatste update: 13 Feb 2020

Adres

NextStage

19 Avenue George V
FR-75008 Paris
France
Telefoonnummer: +33 (0)1 53 93 49 40
Fax: +33
Bron: Cofisem - laatste update: 22 May 2020