Bedrijfsprofiel

Neoen is een onafhankelijke, leidende producent van duurzame energie (grootste onafhankelijke producent van elektriciteit uit duurzame energie in Frankrijk), wiens activiteit zich concentreert op de productie van zonne- en windenergie en op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor de opslag van energie. Neoen is voornamelijk aanwezig in drie geografische zones, namelijk de zone Europa-Midden Oosten-Afrika (met name Frankrijk, Portugal en Ierland), Australië en de zone Amerika's (met name El Salvador, Mexico, Jamaica, Argentinië en de Verenigde Staten). Aan einde van 2019, bezat en exploiteerde het concern fotovoltaïsche installaties en windturbines met een gecumuleerd geïnstalleerd vermogen van 3.040 MW in exploitatie en in constructie (waarvan 185 MW voor installaties voor energieopslag). Van de 3.040 MW kwam 1.980 MW van de fotovoltaïsche installaties en 875 MW van de windturbineparken.

Bron: Cofisem - laatste update: 01 Oct 2020
Bestuurders
Directeur-generaal Xavier Barbaro
Gedeleg Directeur Generaal Romain Desrouseaux
Adjunct Directeur Generaal Paul-Francois Croisille
Financieel Directeur Louis-Mathieu Perrin
Secretaris Generaal Olga Kharitonova
Bron: Cofisem - laatste update: 28 Apr 2020
Kerncijfers
Millenium 2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 253,200 227,626 139,304 81,332 56,707
Opbrengsten van de gewone activiteiten 253,200 227,626 139,304 81,332 56,707
Bedrijfsresultaat 131,400 103,171 53,698 32,198 16,162
Kost van de netto financiële schuldpositie -79,000 -65,606 -37,912 -23,260 -13,291
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen 700
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -1,242 -2,795
Netto resultaat 37,000 13,523 7,429 1,066 1,423
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 36,000 12,365 9,450 3,530 2,984
Eind van het fiscale jaar 12.19 12.18 12.17 12.16 12.15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 01 Oct 2020
Aandeelhoudersinformatie
Impala 49.99 %
Zwevend 33.66 %
Fonds Stratégique de Participations 7.52 %
Directieleden 2.92 %
Bron: Cofisem - laatste update: 01 Oct 2020

Adres

NEOEN

6 Rue Menars
FR-75002 Paris
France
Telefoonnummer: +33 (0)1 70 91 62 62
Bron: Cofisem - laatste update: 01 Oct 2020