Company profile

Neoen is een onafhankelijke, leidende producent van duurzame energie (grootste onafhankelijke producent van elektriciteit uit duurzame energie in Frankrijk), wiens activiteit zich concentreert op de productie van zonne- en windenergie en op de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor de opslag van energie. Neoen is voornamelijk aanwezig in drie geografische zones, namelijk de zone Europa-Midden Oosten-Afrika (met name Frankrijk, Portugal en Ierland), Australië en de zone Amerika's (met name El Salvador, Mexico, Jamaica, Argentinië en de Verenigde Staten). Aan einde van 2018, bezat en exploiteerde het concern fotovoltaïsche installaties en windturbines met een gecumuleerd geïnstalleerd vermogen van 2.256 MW in exploitatie en in constructie (waarvan 135 MW voor installaties voor energieopslag), waaraan 15 MW aan geïnstalleerd vermogen voor de biomassacentrale van het concern wordt toegevoegd. Van de 2.256 MW kwam 1.312 MW van de fotovoltaïsche installaties en 794 MW van de windturbineparken.

Source: Cofisem - Last Update: 19 Nov 2019
Key Executives
Directeur-generaal Xavier Barbaro
Adjunct Directeur Generaal Paul-Francois Croisille
Adjunct Directeur Generaal Romain Desrouseaux
Secretaris Generaal Olga Kharitonova
Financieel Directeur Louis-Mathieu Perrin
Source: Cofisem - Last Update: 22 Aug 2019
Key figures
Millenium 2018 2017 2016 2015
Omzet 227,626 139,304 81,332 56,707
Opbrengsten van de gewone activiteiten 227,626 139,304 81,332 56,707
Bedrijfsresultaat 103,171 53,698 32,198 16,162
Kost van de netto financiële schuldpositie -65,606 -37,912 -23,260 -13,291
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -1,242 -2,795
Netto resultaat 13,523 7,429 1,066 1,423
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 12,365 9,450 3,530 2,984
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Source: Cofisem - Last Update: 19 Nov 2019
Shareholder information
Impala 50.10 %
Flottant 27.24 %
Fonds Stratégique de Participations 7.53 %
Bpifrance Investissement 5.87 %
Directieleden 3.30 %
Celeste Management SA 3.30 %
Omnes Capital 2.49 %
Autocontrole 0.17 %
Source: Cofisem - Last Update: 22 Aug 2019

Adres

Neoen

6 Rue Menars
FR-75002 Paris
France
Phone number: +33 (0)1 70 91 62 62
Fax: +33
Source: Cofisem - Last Update: 19 Nov 2019