Bedrijfsprofiel

Futuren is een onafhankelijke producent van elektriciteit verkregen uit windenergie en is aanwezig op de volledige waardeketen van de windenergiesector. Het concern ontwikkelt, bouwt en beheert windmolenparken in 4 hoofdlanden: Frankrijk, Duitsland, Italië en Marokko.

Bron: Cofisem - laatste update: 27 Nov 2019
Bestuurders
Directeur Generaal Alexandre Morin
Financieel Directeur Elodie Fiorini
Investor Relations Elodie Fiorini
Bron: Cofisem - laatste update: 30 Jul 2019
Kerncijfers
Millenium 2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 67,492 61,758 56,651 59,155 101,127
Opbrengsten van de gewone activiteiten 67,492 61,758 56,651 59,155 101,127
Bedrijfsresultaat 2,026 6,956 12,338 13,335 7,550
Kost van de netto financiële schuldpositie -7,840 -8,741 -10,328 -9,799 -28,770
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen -2
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten 49 27 90 -133
Netto resultaat -188 -5,249 2,821 3,373 -27,050
Nettoresultaat (aandeel van de groep) -814 -5,408 2,924 1,975 -25,221
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15 12.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 27 Nov 2019
Aandeelhoudersinformatie
EDF Renouvelables (ex EDF Énergies Nouvelles) 90.50 %
Bron: Cofisem - laatste update: 26 Nov 2019

Adres

Futuren

100 Esplanade du General de Gaulle
FR-92932 Paris La Défense
France
Bron: Cofisem - laatste update: 27 Nov 2019

Contact

Elodie Fiorini
Telefoonnummer: +33 4 42 90 65 96
Bron: Futuren - laatste update: 27 Nov 2019