Bedrijfsprofiel

Ipsos is n° 3 wereldwijd op het gebied van het uitwerken en verspreiden van onderzoeken door middel van enquêtes. De omzet per type klant wordt als volgt onderverdeeld:
  • consumenten (47,1%): verspreiding van barometerresearch (bestemd voor het volgen van de evolutie van de naambekendheid en het imago van merken), onderzoeken die de doelmatigheid van reclamecampagnes meten, marktonderzoeken, enz. Het concern biedt verder mediaonderzoeken (met name studies naar positionering en metingen van publiek van pers, TV, radio en Internet);
  • klanten en werknemers (24,3%): met name de uitwerking van studies van aanwervingssites, metingen van de inzet van de werknemers, metingen van kwaliteit, tevredenheid en binding van de clientèle;
  • artsen en patiënten (15,6%): uitwerking van case studies bij artsen, van de segmentering en de targeting van de clientèle, van de marktevaluatie, de doelmatigheid van verkoopteams, het parcours en de tevredenheid van de patiënten, enz.;
  • burgers (13%): verspreiding van onderzoeken naar tendensen in de publieke opinie, de ontwikkelingen in de levensstijlen, enz.
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Europa-Midden Oosten-Afrika (42,9%), Amerika's (38,4%) en Azië-Stille Oceaan (18,7%).

Bron: Cofisem - laatste update: 31 Jul 2020
Bestuurders
Directeur-generaal Didier Truchot
Gedeleg Directeur Generaal Pierre Le Manh
Gedeleg Directeur Generaal Laurence Stoclet
Gedeleg Directeur Generaal Henri Wallard
Financieel Directeur Laurence Stoclet
Directeur Human Resources Hélène De Viviés
Bron: Cofisem - laatste update: 29 May 2020
Kerncijfers
Millenium 2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 1,749,494 1,780,453 1,782,691 1,785,275 1,669,469
Opbrengsten van de gewone activiteiten 1,749,494 1,780,453 1,782,691 1,785,275 1,669,469
Bedrijfsresultaat 162,765 163,243 175,437 155,722 151,220
Kost van de netto financiële schuldpositie -21,544 -20,770 -21,174 -23,849 -22,817
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen 588 217 -46
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten
Netto resultaat 108,553 129,076 109,758 95,923 97,105
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 107,520 128,507 106,897 92,993 89,716
Eind van het fiscale jaar 12.18 12.17 12.16 12.15 12.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 31 Jul 2020
Aandeelhoudersinformatie
Flottant 85.32 %
DT & Partners 9.92 %
Werknemer 3.08 %
Aandelen in depot 1.07 %
Didier Truchot 0.61 %
Bron: Cofisem - laatste update: 29 May 2020

Adres

Ipsos SA

35 Rue du Val de Marne
FR-75013 Paris
France
Bron: Cofisem - laatste update: 31 Jul 2020

Contact

Mrs Laurence STOCLET
Telefoonnummer: + 33 1 41 98 90 20
Bron: Ipsos SA - laatste update: 31 Jul 2020