Bedrijfsprofiel

Société de la Tour Eiffel is gespecialiseerd in het bezit en het beheer van bedrijfsvastgoed. Eind 2019 bedroeg de boekwaarde van het vermogen van het bedrijf, met een totaal oppervlak van 744.890 m2, 1.860,1 MEUR, per type activa verdeeld tussen kantoren (87,5%) en andere (12,5%; entrepots, berichtencentrales en activiteitenruimten).

Bron: Cofisem - laatste update: 23 Sep 2020
Bestuurders
Directeur Generaal Thomas Georgeon
Gedeleg Directeur Generaal Bruno Meyer
Bron: Cofisem - laatste update: 29 May 2020
Kerncijfers
Millenium 2019 2018 2017 2016
Bruto huurinkomsten 96,996 67,242 68,418 59,564
Opbrengsten van de gewone activiteiten 96,996 67,242 68,418 59,564 65,559
Kosten rechtstreeks bestemd voor de gebouwen, contracten 10,872 8,208 5,275 4,246
Overdrachtresultaat van vastgoedbeleggingen 2,672 1,951 660 1,827
Bedrijfsresultaat 22,891 -2,681 27,251 26,757 26,644
Kost van de netto financiële schuldpositie -19,058 -11,041 -9,251 -8,348 -16,565
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen -580
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten
Netto resultaat 1,406 -14,744 17,277 17,093 12,429
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 1,406 -14,744 17,277 17,093 12,429
Eind van het fiscale jaar 12.19 12.18 12.17 12.16 12.15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Omzet 65,559
Bron: Cofisem - laatste update: 23 Sep 2020
Aandeelhoudersinformatie
SMA S.A. 52.63 %
Zwevend 19.63 %
MM Puccini 9.43 %
Suravenir 6.94 %
La Mutuelle Générale 5.69 %
AG Finance 5.40 %
Werknemer 0.13 %
Aandelen in depot 0.10 %
Bron: Cofisem - laatste update: 29 May 2020

Adres

Tour Eiffel (Société de la)

11/13 Avenue de Friedland
FR-75008 Paris
France
Bron: Cofisem - laatste update: 23 Sep 2020

Contact

Bruno Meyer
Bron: Tour Eiffel (Société de la) - laatste update: 23 Sep 2020