Bedrijfsprofiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone' technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: materials for a better life. De groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand.

Bron: Cofisem - laatste update: 15 May 2020
Bestuurders
Directeur Generaal Marc Grynberg
Financieel Directeur Filip Platteeuw
VP, Communication Christopher Smith
Directeur Investor Relations Evelien Goovaerts
Directeur Human Resources Ignace De Ruijter
Director Research & Development Yves Van Rompaey
Chief Technology Officer An Steegen
Bron: Cofisem - laatste update: 15 May 2020
Kerncijfers
Millenium 2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 17.485.080 13.716.737 11.947.264 10.443.541 9.697.685
Opbrengsten van de gewone activiteiten 17.485.080 13.716.737 11.947.264 10.443.541 9.697.685
Bedrijfsresultaat 470.444 493.246 312.090 248.966 223.232
Kost van de netto financiële schuldpositie -51.619 -33.254 -19.483 -6.356 -4.818
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen 8.705 6.719 29.555 16.786 9.827
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -2.894 -50.303 16.422
Netto resultaat 299.220 327.843 226.251 141.360 177.160
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 287.791 316.983 211.943 130.724 169.226
Eind van het fiscale jaar 12,19 12,18 12,17 12,16 12,15
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 12
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 15 May 2020
Aandeelhoudersinformatie
Zwevend 67,31 %
Groupe Bruxelles Lambert 18,62 %
Baillie Gifford & Co Limited 6,46 %
Blackrock Investment Management 5,33 %
Aandelen in depot 2,28 %
Bron: Cofisem - laatste update: 15 May 2020

Adres

Umicore

Rue du Marais 31
BE-1000 Bruxelles, Bruxelles-Capitale
Belgium
Telefoonnummer: +32 2 227 71 11
Bron: Cofisem - laatste update: 15 May 2020