Displaying 1 - 50 of 240 results
Released Company Title Industry Topic
08 Dec 2023
13:44 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Dec 2023
13:03 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Dec 2023
08:00 CET
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank etablerer Rogaland Sparebank 30101010 Banks Innsideinformasjon
30 Nov 2023
14:30 CET
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank utsteder ny 3-års FRN 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Nov 2023
13:19 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
29 Nov 2023
13:18 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
28 Nov 2023
08:58 CET
Sandnes Sparebank SADG73 PRO: Nøkkelinformasjon vedrørende nedkvittering 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Nov 2023
15:21 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Nov 2023
13:50 CET
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
10 Nov 2023
17:52 CET
Sandnes Sparebank Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
08 Nov 2023
08:00 CET
Sandnes Sparebank Solid kvartal for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
31 Oct 2023
12:50 CET
Sandnes Sparebank Påminnelse - Presentasjon av resultat per 3. kvartal og kapitalmarkedsdag 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Oct 2023
11:06 CEST
Sandnes Sparebank SADG73 PRO: Nøkkelinformasjon vedrørende nedkvittering 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Oct 2023
13:43 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
20 Oct 2023
14:05 CEST
Sandnes Sparebank Presentasjon av resultat per 3. kvartal og kapitalmarkedsdag 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Oct 2023
13:50 CEST
Sandnes Sparebank SADG73 PRO: Nøkkelinformasjon vedrørende nedkvittering 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Oct 2023
15:42 CEST
Sandnes Sparebank Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Sep 2023
13:48 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Sep 2023
13:46 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
30 Aug 2023
13:51 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
30 Aug 2023
13:50 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Aug 2023
13:58 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Aug 2023
12:12 CEST
Sandnes Sparebank Førtidig innfrielse av ansvarlig lån – SADG80 PRO 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Aug 2023
10:12 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: SADG80 PRO- Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Aug 2023
18:59 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: SADG80 PRO- Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Aug 2023
15:20 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank – Vellykket utstedelse av ansvarlig lån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Aug 2023
14:00 CEST
Sandnes Sparebank SADG79 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av hele obligasjonslånet 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Aug 2023
17:01 CEST
Sandnes Sparebank Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
10 Aug 2023
12:39 CEST
Sandnes Sparebank Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Aug 2023
08:00 CEST
Sandnes Sparebank Den Gule Banken, Sandnes Sparebank fortsetter utlånsveksten og leverer et solid halvårsresultat 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 Aug 2023
13:12 CEST
Sandnes Sparebank Presentasjon av resultat for 2. kvartal 2023 den 9. august kl. 10.00 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Aug 2023
13:15 CEST
Sandnes Sparebank Presentasjon av resultat for 2. kvartal 2023 den 9. august kl. 10.00 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Jul 2023
13:48 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Jul 2023
13:47 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
19 Jun 2023
13:32 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 Jun 2023
13:58 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 Jun 2023
13:57 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Jun 2023
12:41 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: SADG79 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 May 2023
14:08 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 May 2023
13:46 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 May 2023
18:19 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: Tilbakekjøp av fondsobligasjonslån (SADG79 PRO) 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
24 May 2023
14:40 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 May 2023
13:47 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank: Vurderer utstedelse av fondsobligasjonslån og tilbakekjøp 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 May 2023
19:32 CEST
Sandnes Sparebank Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte. 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
15 May 2023
19:29 CEST
Sandnes Sparebank Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte. 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
15 May 2023
16:00 CEST
Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank – Utvidelse av obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 May 2023
08:00 CEST
Sandnes Sparebank God start på året for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
02 May 2023
12:32 CEST
Sandnes Sparebank Presentasjon av resultat for 1. kvartal 2023 den 11. mai kl. 10.30 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Apr 2023
13:49 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Apr 2023
13:44 CEST
Sandnes Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering