Identification

Symbol
PTX
ISIN code
BE0003855724
Trading location
Brussels
ICB
Telecommunications Equipment
Activity description

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 29/11/2006 om 11 U. het gewone aandelen hieronder beschreven en uitgegeven door PUNCH TELEMATIX N.V., zal toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext - Continu Markt - Groep A1 - Compartiment C:
- 1.346.153 nieuwe gewone aandelen en VVPR strips, dividendgerechtigd 01.01.2006, die aangeboden werden aan het publiek van 14 november 2006 tot en met 22 november 2006, en vervroegd afgesloten.
- 89.230 nieuwe gewone aandelen, dividendgerechtigd 01.01.2006, onderschreven door Punch International NV.
- 2.645.595 bestaande aandelen van de vennootschap Punch Telematix, dividendgerechtigd 01.01.2006.
- in voortkomend geval ten laatste binnen de 30 dagen vanaf 29-11-2006 opname van nieuwe bijkomende aandelen ten bedrage van 15 % van de Basisaandelen, toegekend in het kader van de overtoewijzingsoptie.

Uitgifte prijs : 13 euros

N.B.: In afwachting van de materiële levering van de aandelen en VVPR strips zullen de vereffeningen uitsluitend gebeuren via overdracht tussen de rekeningen.

Noteringsdrempels : Zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20.09.2002, worden de statische noteringsdrempels "thresholds" voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers
vastgesteld.
Indien de prijs buiten de noteringsdrempels “thresholds” valt, zal de waarde 15 minuten later openen.
De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische "tresholds" worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld.
Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen.
Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische
thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast.

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 29/11/2006 het VVPR strips hieronder beschreven en uitgegeven door PUNCH TELEMATIX N.V., zal toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext.
- Aantal opgenomen aandelen: 1.346.153
- Uitgifte prijs: 0.01 euro

Website address
http://www.punchtelematix.com
Issuer website
http://www.punchtelematix.com

Operation

IPO date
wo 29/11/2006
IPO price

13 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Broker to issue

KBC SECURITIES