Identification

ISIN code
BE0003854719
Trading location
Brussels
ICB
Computer Services
Activity description

Porthus is een toonaangevende leverancier van OnDemand IT oplossingen en stelt ondernemingen en organisaties in staat om complexe bedrijfsprocessen over de bedrijfsgrenzen heen te beheren. Porthus ontwikkelt innovatieve technologieën en oplossingen om haar klanten toe te laten in wisselwerking te staan met hun cliënten, werknemers, openbare overheden en bedrijfspartners en om er op een betrouwbare, kostenefficiënte en veilige manier zaken mee te doen. Porthus levert Professional Services, Managed Services en softwareoplossingen in industrieën waarin Porthus een aanzienlijke kennis en ervaring heeft opgedaan. Het bedrijf levert zijn B2B OnDemand oplossingen aan ruim 500 bedrijven in heel Europa en daarbuiten.

Website address
http://www.porthus.com
Issuer website
http://www.porthus.com

Operation

IPO date
vr 27/10/2006
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

9.75 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Vervroegde afsluiting van het bod tegen vaste prijs Het openbaar bod tot inschrijving op 769.230 nieuwe gewone aandelen PORTHUS tegen een vaste prijs van EUR 9,75 werd op dinsdag 24 oktober 2006 vervroegd afgesloten. Verhandeling van de aandelen Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op Alternext Brussels tesamen de 769.230 nieuwe aandelen met VVPR Strips en de 1.452.918 bestaande gewone aandelen opgenomen worden. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximum EUR 7.5 miljoen nieuwe aandelen met strip VVPR en van een aanbod in publiek verkoop van maximum EUR 1.125 bestaande (resultaat van de overtoewijzingsoptie).
De kapitaalsverhoging die de emissie van de aandelen van dit openbaar inschrijvingsbod inhoudt, werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur, op grond van de toelating verkregen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 12.10.2006, onder opschortende voorwaarde bij niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

De centralisatie van de orders zal gebeuren door KBC Securities en Bank Deg roof.

Operation calendar
- Datum goedkeuring CBFA: 10 oktober 2006 - opening van het Bod: 16 oktober 2006 - Afsluiting van het Bod: 24 oktober 2006 - Toewijzing van de aandelen: 26 oktober 2006 - Publicatie van de resultaten: 26 oktober 2006 - Betaaldatum: 30 oktober 2006 - Betalings- en leveringsdatum: 30 oktober 2006 - datum van de 1ste verhandeling op NSC: 27 oktober 2006* * When Issued: Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 30-10-2006. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op Alternext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 30-10-2006. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op Alternext Brussels en tot en met 30 oktober 2006, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.
Broker to issue

KBC Securities