Identification

ISIN code
BE0003862795
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Electronic Equipment
Activity description

Oxbridge is actief in het verdelen over België, Luxemburg en Nederland van radiografische toestellen voor de besturing van rollend materieel, hef- en hijstoestellen en weegsystemen, bestemd voor de industrie. Van bovenstaande apparatuur wordt de installatie verzorgd alsmede de dienst na verkoop. Oxbridge is actief waar goederen van zware, volumineuze, gevaarlijke of explosieve aard worden getransporteerd, verplaatst of gemanipuleerd.

Website address
www.oxbridge.be
Issuer website
http://www.oxbridge.be

Operation

IPO date
di 24/04/2007
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

5.00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 5 euros - Maximaal 204.000 aandelen, worden ter beschikking gesteld van de markt. Klanten kunnen hun orders doorgeven tot uiterlijk 13 april 2007 ten laatste tot 17u00. De financiële tussenpersonen zullen de aankooporders, bij hen ingediend, aan een marktlid (leden) van hun keuze doorgeven. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 18 April 2007 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 24 April 2007 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de depositaris. Handel in de aandelen: Na het bod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximaal 857.200 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de depositairis en zal de handel in nieuwe aandelen starten op 24 April 2007 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming: Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 50.000 nieuwe aandelen die zouden kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de eventuele uitoefening van 50.000 warrants zoals besloten door de BAV van de vennootschap Oxbridge op 19/02/2007.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximaal 204.000 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 19-02-2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven.

Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 163.200 aandelen, zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap Oxbridge vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden.

NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 40.800 aandelen, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeur bod.
Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 20/02/2007 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 05/03/2007 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 13/04/2007 - Datum van Centralisatie: 17/04/2007 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 18/04/2007 - Toewijzing van de aandelen: 23/04/2007 - Betaaldatum: 23/04/2007 - Betalings-en leveringsdatum: 23/04/2007 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 24/04/2007
Broker to issue

WEGHSTEEN - DRIEGE