Identification

Symbol
GLPG
ISIN code
BE0003818359
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Biotechnology

Operation

IPO date
vr 06/05/2005
IPO price

7 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Initiële referentieprijs : zal vastgesteld worden op 04-05-2005 na 16u en gepubliceerd worden in de financiële pers op 6 mei 2005 vóór de opening van de markten. Noteringsdrempels : Zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20.09.2002, worden de statische noteringsdrempels “thresholds” voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels “thresholds” valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische “tresholds” worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/- 5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast. When Issued : Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 10-05-2005. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 10-05-2005. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 10 mei 2005, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.
Operation description

Opneming op Continu Markt - Groep A1 - Compartiment C :

- Een maximum van EUR 20 miljoen nieuwe aandelen, cp 1 en volgende aangehecht, die aangeboden werden aan het publiek van 18 april 2005 tot 4 mei 2005.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming Galapagos met de melding WI tot en met 10 mei 2005 (When Issued: zie hierna).

- in voortkomend geval ten laatste binnen de 30 dagen vanaf 06-05-2005 een maximum van EUR 3 miljoen nieuwe bijkomende aandelen toegekend in het kader van de overtoewijzingsoptie.

- 82.562 bestaande aandelen die uitgegeven zijn volgend op de uitoefening van warrants net voor de afsluiting van het bod.

- 5.938.554 bestaande aandelen van de vennootschap Galapagos.

- op een later te bepalen datum : een maximum van 764.386 nieuwe aandelen die kunnen gecreëerd worden ingevolge de eventuele uitoefening van warrants aangeboden in het kader van de warrantenplannen dd. 1999 en 2002.

N.B.: In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend gebeuren via overdracht tussen de rekeningen.

Price range
7 euros - 8 euros