Identification

Symbol
ELI
ISIN code
BE0003822393
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Electricity

Operation

IPO date
ma 20/06/2005
IPO price

26,50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Initiële referentieprijs : is de inschrijvingsprijs die zal gepubliceerd worden in de financiële pers op 18 juni 2005. Noteringsdrempels : Zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20.09.2002, worden de statische noteringsdrempels “thresholds” voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels “thresholds” valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische “tresholds” worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast. When Issued : Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 23-06-2005. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 23-06-2005. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 23 juni 2005, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.
Operation description

Opneming op continu markt - Groep A1 - Compartiment A

Een maximum van EUR 150 miljoen nieuwe aandelen met VVPR-strips, dividendgerechtigd 01.01.2005, die aangeboden werden aan het publiek van 9 juni 2005 tot en met 20 juni 2005 en vervroegd afgesloten op 15 juni 2005 te 16 U.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming Elia met de melding WI tot en met 23 juni 2005 (When Issued: zie hierna).

41.979.640 bestaande aandelen van de vennootschap Elia System Operator, waarvan maximum 16.791.856 aandelen tot verkoop aangeboden werden vanaf 9 juni 2005 tot en met 20 juni 2005 en vervroegd afgesloten op 15 juni te 16 U.

Op een later te bepalen datum : een maximum van EUR 5.700.000 nieuwe aandelen met VVPR-strips die ter inschrijving aangeboden worden aan het personeel van Elia System Operator, Elia Asset en Bell Engineering.

N.B.: In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend gebeuren via overdracht tussen de rekeningen.

De VVPR-strips zullen genoteerd worden op de «Enkele Fixing« - groep B9.

Euronext Brussels deelt mede dat de eerste notering van de aandelen Elia uitzonderlijk zal plaatsvinden om 10U00 (in plaats van 12U00).
Vooropening : vanaf 7U15 tot 10U00.

Price range
22,50 euros - 26,50 euros