Identification

Symbol
ALFA
ISIN code
BE0003868859
Trading location
Brussels
ICB
Broadcasting&Entertainment
Website address
www.alfacam.com
Issuer website
http://www.alfacam.com

Operation

IPO date
wo 16/05/2007
IPO price

15.75 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Aantal opgenomen aandelen: maximaal EUR 20 miljoen nieuwe aandelen en 4.565.220 bestaande aandelen. De Initiële referentieprijs: is de inschrijvingsprijs die zal gepubliceerd worden in de financiële pers in principe op 16/05/2007. Noteringsdrempels: zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20/09/2002, worden de statische noteringsdrempels "thresholds" voor de opening met +/- 20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels "thresholds" valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische "tresholds" worden vervolgens met +/- 10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast.
Operation description

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 16/05/2007, de gewone aandelen hieronder beschreven en uitgegeven door ALFACAM GROUP, zullen toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext:
- Maximaal 20 miljoen EUR nieuwe gewone aandelen, dividendgerechtigd 05/04/2007, die aangeboden werden middels een openbaar bod tot inschrijving van 07/05/2007 tot en met 11/05/2007 16u00.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming ALFACAM GROUP met de melding WI tot en met 18/05/2007 (When Issued: zie hierna).
- Maximaal 15% nieuwe aandelen en/of bestaande aandelen in het kader van een overtoewijzingsoptie, dividendgerechtigd 05/04/2007
- 4.565.220 bestaande aandelen van de vennootschap ALFACAM GROUP, dividendgerechtigd 05/04/2007.

When Issued: Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 18/05/2007. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 18/05/2007. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 18/05/2007, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.

Price range
12.00 euros - 15.75 euros
Broker to issue

KBC securities
ING Belgium