Displaying 1 - 50 of 173 results
Released Company Title Industry Topic
22 May 2024
22:20 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Mandatory notification of trade 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
22 May 2024
21:49 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Mandatory notification of trade 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
22 May 2024
16:20 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Mandatory notification of trade 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
22 May 2024
15:48 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Acquisition of shares in Höganäs Borgestad Holding AB 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
22 May 2024
07:25 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Mandatory notification of trade 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
21 May 2024
16:48 CEST
BORGESTAD Flagging i Borgestad 50204000 Machinery: Industrial Flagging
21 May 2024
16:10 CEST
BORGESTAD Flaggemelding 50204000 Machinery: Industrial Flagging
16 May 2024
07:00 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA – Interim financial report for the first quarter 2024 50204000 Machinery: Industrial Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
13 May 2024
09:50 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Key information relating to share reverse split 50204000 Machinery: Industrial Ex Date
13 May 2024
09:34 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA – Notice of annual general meeting 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
02 May 2024
08:00 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Invitation to presentation of Q1 2024 results 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
30 Apr 2024
17:00 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA: Annual Report 2023 50204000 Machinery: Industrial Annual financial and audit Reports
29 Apr 2024
07:55 CEST
BORGESTAD Financial calendar 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Feb 2024
13:51 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Maintenance contracts with iron ore and steel companies in the Nordics 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
16 Feb 2024
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Interim financial report for the fourth quarter 2023 50204000 Machinery: Industrial Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
09 Feb 2024
09:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Invitation to presentation of Q4 2023 results 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
08 Jan 2024
12:11 CET
BORGESTAD Borgestad ASA - Complaint regarding Bjuv municipality's approval of the sale-leaseback transaction for production facilities in Sweden 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 Jan 2024
12:11 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Innsigelse på Bjuv kommunes godkjenning av sale-leaseback-transaksjon for produksjonsanlegg i Sverige 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2024
08:06 CET
BORGESTAD Finansiell kalender 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2024
08:06 CET
BORGESTAD Financial calendar 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
27 Dec 2023
16:56 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Meldepliktig transaksjon 50204000 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
27 Dec 2023
16:56 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Notifiable transaction 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
27 Dec 2023
16:52 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Meldepliktig transaksjon 50204000 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
27 Dec 2023
16:52 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Notifiable transaction 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
27 Dec 2023
11:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: New share capital registered 50204000 Machinery: Industrial Total number of voting rights and capital
27 Dec 2023
11:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 50204000 Machinery: Industrial Kapital- og stemmerettsendringer
27 Dec 2023
08:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Repayment of tax debt in Sweden 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
27 Dec 2023
08:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Tilbakebetaling av skattegjeld i Sverige 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Dec 2023
13:47 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Gjennomført refinansiering 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Dec 2023
13:47 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Completion of refinancing 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
20 Dec 2023
12:57 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Flaggemeldinger 50204000 Machinery: Industrial Flagging
20 Dec 2023
12:57 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Flag notification 50204000 Machinery: Industrial Major shareholding notifications
20 Dec 2023
10:45 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Endelig resultat i reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
20 Dec 2023
10:45 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Final results of the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Inside information
19 Dec 2023
17:17 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Preliminary results of the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Inside information
19 Dec 2023
17:17 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Foreløpig resultat i reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
19 Dec 2023
10:16 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Mottatt betaling i henhold til resultat av voldgiftssak i Wien 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2023
10:16 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Payment received in accordance with the result of the arbitration dispute in Vienna 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
19 Dec 2023
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Utløp av tegningsperiode for reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2023
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Expiry of the subscription period for the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Dec 2023
12:25 CET
BORGESTAD Borgestad ASA - Forlengelse og endring av vilkår for Agora Bytom Sp. z o.o. sitt låneengasjement 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
13 Dec 2023
12:25 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Extension and amendments to the terms of Agora Bytom Sp. z o.o.'s loan facility 50204000 Machinery: Industrial Inside information
13 Dec 2023
11:05 CET
BORGESTAD BOR04 – Satisfied conditions for call option notice 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Dec 2023
11:05 CET
BORGESTAD BOR04 - Oppfylte betingelser for innfrielse av obligasjonslån i sin helhet 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Dec 2023
10:59 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 50204000 Machinery: Industrial Kapital- og stemmerettsendringer
13 Dec 2023
10:59 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: New share capital registered 50204000 Machinery: Industrial Total number of voting rights and capital
11 Dec 2023
22:18 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Meldepliktige transaksjoner i forbindelse med rettet emisjon 50204000 Machinery: Industrial Flagging
11 Dec 2023
22:18 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Notifiable Transactions in connection with Private Placement 50204000 Machinery: Industrial Major shareholding notifications
11 Dec 2023
22:02 CET
BORGESTAD BORGESTAD ASA – INITIELL GODKJENNING FRA BJUV KOMMUNE AV SALE-LEASEBACK-TRANSAKSJON FOR PRODUKSJONSANLEGG I SVERIGE 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
11 Dec 2023
22:02 CET
BORGESTAD BORGESTAD ASA – INITIAL APPROVAL FROM BJUV MUNCIPALITY OF SALE-LEASEBACK-TRANSACTION FOR PRODUCTION FACILITIES IN SWEDEN 50204000 Machinery: Industrial Inside information