Displaying 1 - 50 of 74 results
Released Company Title Industry Topic
28 Apr 2021
18:59 CEST
BORGESTAD Borgestad ASA - årsrapport 2020 502040 Machinery: Industrial Årsrapporter og revisjonsberetninger
27 Apr 2021
11:10 CEST
BORGESTAD Finansiell kalender 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2021
07:27 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Kontrakt for levering av ildfaste tjenester og produkter til cellulose fabrikk i Sør-Amerika 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
19 Mar 2021
07:47 CET
BORGESTAD BOR – REFINANSIERING AV HÖGANÄS BORGESTAD KONSERNET 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Mar 2021
08:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA inngår strategisk samarbeidsavtale med betydelig leverandør av ildfaste kvalitetsprodukter 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
26 Feb 2021
17:14 CET
BORGESTAD BOR - delårsrapport 4. kvartal 2020 502040 Machinery: Industrial Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
11 Feb 2021
08:26 CET
BORGESTAD Finansiell kalender 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Jan 2021
08:00 CET
Borgestad Borgestad ASA: Nedskrivninger tilknyttet Agora Bytom vil påvirke resultatet for fjerde kvartal 2020 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
18 Jan 2021
08:06 CET
Borgestad Borgestad ASA: Betinget tilbud på aksjer i NBT AS ikke lenger bindende for partene 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
17 Dec 2020
12:06 CET
Borgestad Borgestad ASA – REFINANSIERING AV AGORA BYTOM 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
11 Dec 2020
10:24 CET
Borgestad Finansiell kalender 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Nov 2020
13:08 CET
BORGESTAD ASA BORGESTAD ASA - SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN 2014/2017 (TICKER: BOR03, ISIN: 001 0720766) 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Nov 2020
12:50 CET
BORGESTAD ASA BORGESTAD ASA - SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN 2014/2017 (TICKER: BOR03, ISIN: 001 0720766) 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Nov 2020
17:24 CET
BORGESTAD ASA BORGESTAD ASA – Vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
16 Nov 2020
07:42 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA – Kredittinvestormøter, potensiell utstedelse av nytt obligasjonslån og refinansiering av lån i Polen 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
30 Oct 2020
07:54 CET
BORGESTAD ASA BOR - delårsrapport 3. kvartal 2020 502040 Machinery: Industrial Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
17 Sep 2020
13:48 CEST
BORGESTAD ASA Renteregulering 502040 Machinery: Industrial Renteregulering
21 Aug 2020
08:00 CEST
BORGESTAD ASA BOR - Delårsrapport 2. kvartal 2020 502040 Machinery: Industrial Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
21 Jul 2020
18:18 CEST
BORGESTAD ASA Meldepliktig handel for primærsinnsider 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
17 Jul 2020
07:24 CEST
BORGESTAD ASA Akseptert betinget tilbud av salg av aksjer i NBT AS 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
22 Jun 2020
07:41 CEST
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Åpning av resterende tilbudet i kjøpesenter i Polen 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
18 Jun 2020
13:55 CEST
BORGESTAD ASA Renteregulering 502040 Machinery: Industrial Renteregulering
08 Jun 2020
07:52 CEST
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Åpning av ytterligere tilbud i kjøpesenter i Polen 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
28 May 2020
13:58 CEST
BORGESTAD ASA Borgestad ASA - avholdt generalforsamling 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
28 May 2020
11:37 CEST
BORGESTAD ASA Flagging av fullmakter til ordinær generalforsamling i Borgestad ASA 28. mai 2020 502040 Machinery: Industrial Flagging
20 May 2020
08:00 CEST
BORGESTAD ASA BOR - Delårsrapport 1. kvartal 2020 502040 Machinery: Industrial Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
07 May 2020
08:18 CEST
BORGESTAD ASA BOR – Innkalling til ordinær generalforsamling 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 May 2020
17:41 CEST
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Åpning av butikker i kjøpesenter i Polen 502040 Machinery: Industrial Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
27 Apr 2020
08:08 CEST
BORGESTAD ASA BOR - årsrapport 2019 502040 Machinery: Industrial Årsrapporter og revisjonsberetninger
15 Apr 2020
13:32 CEST
BORGESTAD ASA Finansiell kalender 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2020
15:42 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA : Meldepliktig overføring av aksjer for primærinnsider 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
25 Mar 2020
14:53 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Primærinnsiders kjøp av aksjer 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
25 Mar 2020
07:45 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Covid-19 oppdatering operasjonell status 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
19 Mar 2020
13:53 CET
BORGESTAD ASA Renteregulering 502040 Machinery: Industrial Renteregulering
15 Mar 2020
13:25 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Stenging av butikker i kjøpesenter i Polen 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
12 Mar 2020
19:35 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA – Flaggemelding 502040 Machinery: Industrial Flagging
09 Mar 2020
15:39 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Primærinnsiders kjøp av aksjer 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
27 Feb 2020
07:32 CET
BORGESTAD ASA BOR - Delårsrapport 4. kvartal 2019 502040 Machinery: Industrial Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
19 Feb 2020
15:31 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 502040 Machinery: Industrial Kapital- og stemmerettsendringer
13 Feb 2020
10:44 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Tildeling til nærstående av primærinnsider i reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
13 Feb 2020
10:42 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Endelig resultat av reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Feb 2020
21:51 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Foreløpig resultat av reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Feb 2020
07:14 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Utløp av tegningsperiode i reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
31 Jan 2020
14:41 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Primærinnsiders kjøp av aksjer 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
31 Jan 2020
12:53 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Meldepliktig handel - nærstående til primærinnsiders tegning i reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Jan 2020
18:32 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Primærinnsiders kjøp av aksjer 502040 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
28 Jan 2020
11:11 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Informasjonsskriv til aksjeeiere vedrørende reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Jan 2020
11:03 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA - Godkjent prospekt, notering av aksjer og oppstart av tegningsperiode for reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
24 Jan 2020
10:39 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Beslutning om kapitalforhøyelse i forbindelse med reparasjonsemisjon 502040 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
23 Dec 2019
16:18 CET
BORGESTAD ASA Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 502040 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon