Viser 1 - 50 av 164 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
28 Feb 2024
13:51 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Maintenance contracts with iron ore and steel companies in the Nordics 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
16 Feb 2024
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Interim financial report for the fourth quarter 2023 50204000 Machinery: Industrial Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
09 Feb 2024
09:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Invitation to presentation of Q4 2023 results 50204000 Machinery: Industrial Non-regulatory press releases
08 Jan 2024
12:11 CET
BORGESTAD Borgestad ASA - Complaint regarding Bjuv municipality's approval of the sale-leaseback transaction for production facilities in Sweden 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 Jan 2024
12:11 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Innsigelse på Bjuv kommunes godkjenning av sale-leaseback-transaksjon for produksjonsanlegg i Sverige 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 Jan 2024
08:06 CET
BORGESTAD Financial calendar 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
02 Jan 2024
08:06 CET
BORGESTAD Finansiell kalender 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Dec 2023
16:56 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Notifiable transaction 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
27 Dec 2023
16:56 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Meldepliktig transaksjon 50204000 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
27 Dec 2023
16:52 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Meldepliktig transaksjon 50204000 Machinery: Industrial Meldepliktig handel for primærinnsidere
27 Dec 2023
16:52 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Notifiable transaction 50204000 Machinery: Industrial Mandatory notification of trade primary insiders
27 Dec 2023
11:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: New share capital registered 50204000 Machinery: Industrial Total number of voting rights and capital
27 Dec 2023
11:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 50204000 Machinery: Industrial Kapital- og stemmerettsendringer
27 Dec 2023
08:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Tilbakebetaling av skattegjeld i Sverige 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Dec 2023
08:30 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Repayment of tax debt in Sweden 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
20 Dec 2023
13:47 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Gjennomført refinansiering 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Dec 2023
13:47 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Completion of refinancing 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
20 Dec 2023
12:57 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Flaggemeldinger 50204000 Machinery: Industrial Flagging
20 Dec 2023
12:57 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Flag notification 50204000 Machinery: Industrial Major shareholding notifications
20 Dec 2023
10:45 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Endelig resultat i reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
20 Dec 2023
10:45 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Final results of the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Inside information
19 Dec 2023
17:17 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Foreløpig resultat i reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
19 Dec 2023
17:17 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Preliminary results of the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Inside information
19 Dec 2023
10:16 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Payment received in accordance with the result of the arbitration dispute in Vienna 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
19 Dec 2023
10:16 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Mottatt betaling i henhold til resultat av voldgiftssak i Wien 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2023
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Utløp av tegningsperiode for reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2023
07:00 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Expiry of the subscription period for the subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Dec 2023
12:25 CET
BORGESTAD Borgestad ASA - Forlengelse og endring av vilkår for Agora Bytom Sp. z o.o. sitt låneengasjement 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
13 Dec 2023
12:25 CET
BORGESTAD Borgestad ASA – Extension and amendments to the terms of Agora Bytom Sp. z o.o.'s loan facility 50204000 Machinery: Industrial Inside information
13 Dec 2023
11:05 CET
BORGESTAD BOR04 - Oppfylte betingelser for innfrielse av obligasjonslån i sin helhet 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Dec 2023
11:05 CET
BORGESTAD BOR04 – Satisfied conditions for call option notice 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Dec 2023
10:59 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: New share capital registered 50204000 Machinery: Industrial Total number of voting rights and capital
13 Dec 2023
10:59 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Ny aksjekapital registrert 50204000 Machinery: Industrial Kapital- og stemmerettsendringer
11 Dec 2023
22:18 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Meldepliktige transaksjoner i forbindelse med rettet emisjon 50204000 Machinery: Industrial Flagging
11 Dec 2023
22:18 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Notifiable Transactions in connection with Private Placement 50204000 Machinery: Industrial Major shareholding notifications
11 Dec 2023
22:02 CET
BORGESTAD BORGESTAD ASA – INITIELL GODKJENNING FRA BJUV KOMMUNE AV SALE-LEASEBACK-TRANSAKSJON FOR PRODUKSJONSANLEGG I SVERIGE 50204000 Machinery: Industrial Innsideinformasjon
11 Dec 2023
22:02 CET
BORGESTAD BORGESTAD ASA – INITIAL APPROVAL FROM BJUV MUNCIPALITY OF SALE-LEASEBACK-TRANSACTION FOR PRODUCTION FACILITIES IN SWEDEN 50204000 Machinery: Industrial Inside information
06 Dec 2023
13:58 CET
BORGESTAD Rentefastsettelse 50204000 Machinery: Industrial Renteregulering
06 Dec 2023
09:50 CET
BORGESTAD BOR04 - Innfrielse av obligasjonslån i sin helhet 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Dec 2023
09:50 CET
BORGESTAD BOR04 - Exercise of voluntary early redemption in full (Call Option) 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
04 Dec 2023
16:08 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Godkjenning og publisering av prospekt, forventet notering av aksjer i rettet emisjon og igangsettelse av reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Prospekt / opptaksdokument
04 Dec 2023
16:08 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Approval and publication of prospectus, contemplated listing of private placement shares and launch of subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Prospectus / admission document
28 Nov 2023
13:50 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Avholdt ekstraordinær generalforsamling 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Nov 2023
13:50 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Extraordinary general meeting held 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Nov 2023
12:38 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Notice of extraordinary general meeting 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Nov 2023
12:38 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Nov 2023
07:00 CET
BORGESTAD BOR – EX. SUBSEQUENT OFFERING TODAY 50204000 Machinery: Industrial Ex Date
07 Nov 2023
07:00 CET
BORGESTAD BOR – EX. REPARASJONSEMISJON I DAG 50204000 Machinery: Industrial Eks.dato
07 Nov 2023
01:39 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Key information related to subsequent offering 50204000 Machinery: Industrial Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Nov 2023
01:39 CET
BORGESTAD Borgestad ASA: Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon 50204000 Machinery: Industrial Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon