Displaying 1 - 20 of 213 results
Released Company Title Industry Topic
14 May 2019
16:00 CEST
SOLVAY L'Assemblée Générale Ordinaire de Solvay aura lieu le mardi 14 mai 2019 à Bruxelles Specialty Chemicals Other subject
14 May 2019
16:00 CEST
SOLVAY Resultaat van Solvays Algemene Aandeelhoudersvergadering Specialty Chemicals Other subject
14 May 2019
16:00 CEST
SOLVAY Outcome of Solvay's General Shareholders' Meeting Specialty Chemicals Other subject
07 May 2019
07:00 CEST
SOLVAY Solvay: résultats du premier trimestre 2019 Specialty Chemicals Other subject
07 May 2019
07:00 CEST
SOLVAY Solvay eerste kwartaal 2019 resultaten Specialty Chemicals Other subject
07 May 2019
07:00 CEST
SOLVAY Solvay 2019 First Quarter Results Specialty Chemicals Other subject
12 Apr 2019
07:30 CEST
SOLVAY L'Assemblée Générale Ordinaire de Solvay aura lieu le mardi 14 mai 2019 à Bruxelles Specialty Chemicals Other subject
12 Apr 2019
07:30 CEST
SOLVAY Solvay to hold Ordinary General Shareholder Meeting on Tuesday May 14, 2019 in Brussels Specialty Chemicals Other subject
12 Apr 2019
07:30 CEST
SOLVAY Solvay houdt Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering op dinsdag 14 mei 2019 in Brussel Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
10:00 CEST
SOLVAY Solvay publishes Annual Integrated Report and Report on Payment to Governments for the year 2018 Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
10:00 CEST
SOLVAY Solvay brengt zijn geïntegreerd jaarverslag en verslag van betalingen aan overheden voor het boekjaar 2018 Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
10:00 CEST
SOLVAY Solvay publie son rapport annuel intégré et rapport des paiements aux gouvernements pour l'exercice 2018 Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
08:00 CEST
SOLVAY Solvay exerce sa première option de rachat sur un emprunt obligataire hybride de 700 millions d'euros Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
08:00 CEST
SOLVAY Solvay oefent de eerste call-optie uit op een hybride obligatie ter waarde van EUR700 miljoen Specialty Chemicals Other subject
03 Apr 2019
08:00 CEST
SOLVAY Solvay exercises the first call option on a EUR700 million hybrid bond Specialty Chemicals Other subject
27 Feb 2019
07:00 CET
SOLVAY Résultats de l'année 2018: croissance organique [1] de 5,3%, marges solides Specialty Chemicals Other subject
27 Feb 2019
07:00 CET
SOLVAY 2018 Full Year Results: 5.3% organic growth, sustained strong margins Specialty Chemicals Other subject
27 Feb 2019
07:00 CET
SOLVAY Jaarresultaten van 2018: 5,3% organische groei, aangehouden stevige marges Specialty Chemicals Other subject
08 Nov 2018
07:00 CET
SOLVAY Resultaten van de eerste negen maanden van 2018: Volumegroei bestendigd Specialty Chemicals Other subject
08 Nov 2018
07:00 CET
SOLVAY 2018 first nine months results: Volume growth sustained Specialty Chemicals Other subject