Displaying 1 - 50 of 176 results
Released Company Title Industry Topic
19 Jun 2024
12:54 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Jun 2024
13:48 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
11 Jun 2024
12:58 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
10 Jun 2024
11:00 CEST
Totens Sparebank Sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank - Konkurransetilsynet har klarert gjennomføring av transaksjonen 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 May 2024
17:22 CEST
Totens Sparebank INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN OG FONDSOBLIGASJON 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 May 2024
13:26 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 May 2024
13:49 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 May 2024
13:48 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 May 2024
14:03 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
02 May 2024
12:36 CEST
Totens Sparebank DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2024 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
25 Apr 2024
13:48 CEST
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Apr 2024
09:12 CEST
Totens Sparebank Totens Sparebank: Tilbakekjøp av ansvarlig obligasjonslån TOTG54 PRO og fondsobligasjonslån TOTG53 PRO 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
15 Apr 2024
14:59 CEST
Totens Sparebank Totens Sparebank: Vellykket utstedelse av fondsobligasjon 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Apr 2024
12:48 CEST
Totens Sparebank Totens Sparebank: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Apr 2024
09:15 CEST
Totens Sparebank Totens Sparebank: Vurderer utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Mar 2024
08:00 CET
Totens Sparebank EKS UTBYTTE 30101010 Banks Eks.dato
22 Mar 2024
08:00 CET
Totens Sparebank EX dividend 30101010 Banks Ex Date
21 Mar 2024
21:53 CET
Totens Sparebank AVHOLDT GENERALFORSAMLING 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Mar 2024
13:44 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Mar 2024
13:41 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Mar 2024
13:41 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Mar 2024
13:41 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Mar 2024
10:59 CET
Totens Sparebank Årsrapport 2023 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
11 Mar 2024
13:45 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Mar 2024
11:19 CET
Totens Sparebank NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Mar 2024
11:17 CET
Totens Sparebank INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Feb 2024
08:28 CET
Totens Sparebank AVHOLDT VALGMØTE EGENKAPITALBEVISEIERE 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Feb 2024
08:27 CET
Totens Sparebank AVHOLDT VALGMØTE EGENKAPITALBEVISEIERE 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Feb 2024
20:35 CET
Totens Sparebank Sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank er nå vedtatt av generalforsamlingen i Totens Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Feb 2024
13:59 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Feb 2024
12:34 CET
Totens Sparebank DELÅRSREGNSKAP 4. KVARTAL 2023-FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2023 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
09 Feb 2024
13:57 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 Feb 2024
21:36 CET
Totens Sparebank INFORMASJON OM OVERSKUDDSDISPONERING 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Feb 2024
13:45 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 Feb 2024
13:44 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
30 Jan 2024
12:38 CET
Totens Sparebank VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Jan 2024
15:00 CET
Totens Sparebank INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLIMG 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Jan 2024
13:49 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Jan 2024
11:05 CET
Totens Sparebank Sammenslåing av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank vedtatt av bankenes styrer 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 Jan 2024
07:30 CET
Totens Sparebank Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet inngår intensjonsavtale om sammenslåing 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Dec 2023
13:19 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
19 Dec 2023
12:57 CET
Totens Sparebank Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Dec 2023
13:41 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Dec 2023
13:40 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Dec 2023
13:40 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Dec 2023
07:40 CET
Totens Sparebank Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Dec 2023
13:44 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
10 Nov 2023
13:42 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
09 Nov 2023
13:53 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
09 Nov 2023
13:51 CET
Totens Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering