Displaying 1 - 50 of 217 results
Released Company Title Industry Topic
05 Jun 2023
15:49 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
05 Jun 2023
15:49 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
24 May 2023
08:00 CEST
BOUVET Ex utbytte NOK 2,50 i dag 10101010 Computer Services Eks.dato
24 May 2023
08:00 CEST
BOUVET Ex dividend NOK 2.50 today 10101010 Computer Services Ex Date
23 May 2023
12:52 CEST
BOUVET Generalforsamlingsprotokoll 10101010 Computer Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 May 2023
12:52 CEST
BOUVET Protocol from Annual General Meeting 10101010 Computer Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
23 May 2023
07:00 CEST
BOUVET BOUVET’S POSITIVE DEVELOPMENT CONTINUES 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
23 May 2023
07:00 CEST
BOUVET BOUVET FORTSETTER POSITIV UTVIKLING 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
18 May 2023
08:00 CEST
BOUVET Invitation to presentation of 1st quarter results 2023 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
18 May 2023
08:00 CEST
BOUVET Invitasjon til presentasjon av første kvartal 2023 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
27 Apr 2023
13:00 CEST
BOUVET Notice of Annual General Meeting 10101010 Computer Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
27 Apr 2023
13:00 CEST
BOUVET Innkalling til generalforsamling 10101010 Computer Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Apr 2023
08:00 CEST
BOUVET Annual Report 2022 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
27 Apr 2023
08:00 CEST
BOUVET Årsrapport 2022 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
25 Apr 2023
16:04 CEST
BOUVET Board's approval of final accounts 2022 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
25 Apr 2023
16:04 CEST
BOUVET Styregodkjenning av endelig regnskap 2022 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
21 Apr 2023
16:35 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
21 Apr 2023
16:35 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
17 Apr 2023
20:00 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
17 Apr 2023
20:00 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
11 Apr 2023
23:16 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
11 Apr 2023
23:16 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
31 Mar 2023
16:59 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
31 Mar 2023
16:59 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
27 Mar 2023
16:58 CEST
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
27 Mar 2023
16:58 CEST
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
20 Mar 2023
17:27 CET
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
20 Mar 2023
17:27 CET
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
13 Mar 2023
17:53 CET
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
13 Mar 2023
17:53 CET
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
08 Mar 2023
11:22 CET
BOUVET The Norwegian Defence Materiel Agency intend to enter into an agreement with Bouvet. 10101010 Computer Services Inside information
08 Mar 2023
11:22 CET
BOUVET Forsvarsmateriell har til hensikt å inngå avtale med Bouvet. 10101010 Computer Services Innsideinformasjon
06 Mar 2023
16:38 CET
BOUVET Status tilbakekjøp av egne aksjer 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
06 Mar 2023
16:38 CET
BOUVET Status buyback of own shares 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
28 Feb 2023
08:00 CET
BOUVET Kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte 10101010 Computer Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Feb 2023
08:00 CET
BOUVET Buyback of shares for employee share programme 10101010 Computer Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
17 Feb 2023
07:05 CET
BOUVET Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte 10101010 Computer Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Feb 2023
07:05 CET
BOUVET Key information relating to proposed cash dividend 10101010 Computer Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
17 Feb 2023
07:00 CET
BOUVET VERY GOOD RESULTS FOR BOUVET 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
17 Feb 2023
07:00 CET
BOUVET MEGET GODE RESULTATER FOR BOUVET 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
13 Feb 2023
08:00 CET
BOUVET Invitation to presentation of 4th quarter results 2022 10101010 Computer Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
13 Feb 2023
08:00 CET
BOUVET Invitasjon til presentasjon av fjerde kvartal 2022 10101010 Computer Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
23 Nov 2022
15:11 CET
BOUVET Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider 10101010 Computer Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
23 Nov 2022
15:11 CET
BOUVET Mandatory notification of trades 10101010 Computer Services Mandatory notification of trade primary insiders
22 Nov 2022
10:02 CET
BOUVET Mandatory notification of trades 10101010 Computer Services Mandatory notification of trade primary insiders
22 Nov 2022
10:02 CET
BOUVET Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider 10101010 Computer Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
21 Nov 2022
16:26 CET
BOUVET Meldepliktige handler 10101010 Computer Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
21 Nov 2022
16:26 CET
BOUVET Mandatory notification of trades 10101010 Computer Services Mandatory notification of trade primary insiders
21 Nov 2022
16:22 CET
BOUVET Salg av egne aksjer og gjennomføring av aksjeprogram for ansatte 10101010 Computer Services Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
21 Nov 2022
16:22 CET
BOUVET Sale of own shares and share purchase program for employees 10101010 Computer Services Acquisition or disposal of the issuer’s own shares