Displaying 1 - 50 of 124 results
Released Company Title Industry Topic
28 Jun 2024
20:27 CEST
Austevoll Seafood ASA Br Birkeland AS, et tilknyttet selskap av Austevoll Seafood ASA (AUSS), har gjennomført salg av 100% av aksjene i de to heleide datterselskapene Br Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS. 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Jun 2024
20:27 CEST
Austevoll Seafood ASA Br Birkeland AS, an affiliated company of Austevoll Seafood ASA (AUSS), has completed the sale of 100% of the shares in the two wholly owned subsidiaries Br Birkeland Fiskebåtrederi AS and Talbor AS 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
19 Jun 2024
12:54 CEST
Austevoll Seafood ASA Rentefastsettelse 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Renteregulering
30 May 2024
06:30 CEST
Austevoll Seafood ASA Eks. utbytte NOK 4,50 i dag 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Eks.dato
30 May 2024
06:30 CEST
Austevoll Seafood ASA Ex. dividend NOK 4.50 today 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Ex Date
29 May 2024
11:35 CEST
Austevoll Seafood ASA Ordinær generalforsamling avholdt i Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 May 2024
11:35 CEST
Austevoll Seafood ASA Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
15 May 2024
07:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport for første kvartal 2024 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
15 May 2024
07:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Financial report Q1 2024 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
08 May 2024
08:30 CEST
Austevoll Seafood ASA Invitation to presentation of results for Q1 2024 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
08 May 2024
08:30 CEST
Austevoll Seafood ASA Invitasjon til presentasjon av resultater for 1. kvartal 2024 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 May 2024
08:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 May 2024
08:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Apr 2024
09:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Annual Report 2023 for Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annual financial and audit Reports
30 Apr 2024
09:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Årsrapport 2023 for Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Årsrapporter og revisjonsberetninger
29 Apr 2024
16:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Styregodkjenning av endelig årsregnskap 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
29 Apr 2024
16:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Key information relating to the cash dividend to be paid by Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Apr 2024
16:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Boards approval of final accounts 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
29 Apr 2024
16:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Austevoll Seafood ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Apr 2024
13:11 CEST
Austevoll Seafood ASA Br Birkeland AS, et tilknyttet selskap av Austevoll Seafood ASA (AUSS), har inngått avtaler om salg av 100% av aksjene i de to heleide datterselskapene Br Birkeland Fiskebåtrederi AS og Talbor AS. 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Innsideinformasjon
18 Apr 2024
13:11 CEST
Austevoll Seafood ASA Br Birkeland AS, an affiliated company of Austevoll Seafood ASA (AUSS), has entered into agreements to sell 100% of the shares in the two wholly owned subsidiaries Br Birkeland Fiskebåtrederi AS and Talbor AS 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Inside information
19 Mar 2024
13:44 CET
Austevoll Seafood ASA Rentefastsettelse 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Renteregulering
28 Feb 2024
07:00 CET
Austevoll Seafood ASA Financial report Q4 2023 and preliminary financial statements for 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
28 Feb 2024
07:00 CET
Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport fjerde kvartal og foreløpig regnskap for år 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
21 Feb 2024
08:00 CET
Austevoll Seafood ASA Invitasjon til presentasjon av resultater for 4. kvartal 2023 og foreløpige tall for år 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
21 Feb 2024
08:00 CET
Austevoll Seafood ASA Invitation to presentation of results for Q4 2023 and preliminary figures for 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
19 Dec 2023
13:19 CET
Austevoll Seafood ASA Rentefastsettelse 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Renteregulering
15 Nov 2023
07:00 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Finansiell rapport 3. kvartal 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
15 Nov 2023
07:00 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Financial report Q3 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
14 Nov 2023
08:25 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Oslo Børs – Austevoll Seafood ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Nov 2023
08:25 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Oslo Børs – Austevoll Seafood ASA - Received application for listing of bonds 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
14 Nov 2023
08:24 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Oslo Børs – Austevoll Seafood ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Nov 2023
08:24 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Oslo Børs – Austevoll Seafood ASA - Received application for listing of bonds 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Nov 2023
14:00 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Prospectus approved for listing of bonds 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Prospectus / admission document
13 Nov 2023
14:00 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Godkjent prospekt for notering av obligasjonslån 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Prospekt / opptaksdokument
08 Nov 2023
07:30 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Invitasjon til presentasjon av resultater for 3. kvartal 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 Nov 2023
07:30 CET
AUSTEVOLL SEAFOOD Invitation to presentation of results for Q3 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
10 Oct 2023
08:40 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Finansiell kalender 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Oct 2023
08:40 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Financial calendar 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
12 Sep 2023
07:45 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Finansiell rapport for 2. kvartal og først halvår 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
12 Sep 2023
07:45 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Financial report Q2 and H1 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
23 Aug 2023
07:00 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Financial report Q2 and H1 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
23 Aug 2023
07:00 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
16 Aug 2023
07:00 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Invitation to presentation of Q2 and H1 2023 results 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
16 Aug 2023
07:00 CEST
AUSTEVOLL SEAFOOD Invitasjon til presentasjon av resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
14 Jun 2023
08:14 CEST
Austevoll Seafood ASA Meldepliktig handel 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Innsideinformasjon
14 Jun 2023
08:14 CEST
Austevoll Seafood ASA Mandatory Notification of Trade by Primary Insider 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Inside information
13 Jun 2023
17:18 CEST
Austevoll Seafood ASA Successful placement of new senior unsecured bonds 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Jun 2023
17:18 CEST
Austevoll Seafood ASA Vellykket utstedelse av nye senior usikrede obligasjoner 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Jun 2023
08:00 CEST
Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA: Annonsering av obligasjonsmandat og investormøter 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon