Symbol Name ISIN Exchange Market Type
BOKA BOSKALIS WESTMIN NL0000852580 Euronext Amsterdam XAMS Stocks
8GW GREAT WESTERN MIN. IE00B1FR8863 Euronext Growth Dublin XESM Stocks
URW UNIBAIL-RODAMCO-WE FR0013326246 Euronext Amsterdam XAMS Stocks