Symbol Name ISIN Exchange Market Type
SON SONAE PTSON0AM0001 Euronext Lisbon XLIS Stock
SONC SONAE CAPITAL PTSNP0AE0008 Euronext Lisbon XLIS Stock
SONI SONAE IND.SGPS PTS3P0AM0025 Euronext Lisbon XLIS Stock
SNC SONAECOM,SGPS PTSNC0AM0006 Euronext Lisbon XLIS Stock
SNG SONAGI PTSNG0AM0007 Euronext Access Lisbon ENXL Stock