Symbol Name ISIN Exchange Market Type
MLNEO NEOCOM MULTIMEDIA FR0004157543 Euronext Access Paris XMLI Stock
NEOEN NEOEN FR0011675362 Euronext Paris XPAR Stock
ALNLF NEOLIFE FR0011636083 Euronext Growth Paris ALXP Stock
NLFBS NEOLIFE BS FR0013282936 Euronext Growth Paris ALXP Stock
ALNEV NEOVACS FR00140077X1 Euronext Growth Paris ALXP Stock