Symbol Name ISIN Exchange Market Type
KPN KPN KON NL0000009082 Euronext Amsterdam XAMS Stocks