Symbol Name ISIN Exchange Market Type
KN NATIXIS FR0000120685 Euronext Paris XPAR Stock
KN6 NATIXIS FR0000120685 Euronext Derivatives Paris DPAR Future
KN8 NATIXIS FR0000120685 Euronext Derivatives Paris DPAR Future
KN1 NATIXIS FR0000120685 Euronext Derivatives Paris DPAR Option
KN2 NATIXIS FR0000120685 Euronext Derivatives Paris DPAR Option