Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ALDV ADC SIIC BE0974269012 Euronext Paris XPAR Stocks
ACC AKER CARBON CAPTUR NO0010890304 Euronext Growth Oslo MERK Stocks
CAPLI CAPELLI FR0012969095 Euronext Paris XPAR Stocks
CAP CAPGEMINI FR0000125338 Euronext Paris XPAR Stocks
MCP MEDIA CAPITAL PTGMC0AM0003 Euronext Lisbon XLIS Stocks
ALMTH METHORIOS CAPITAL IT0004615396 Euronext Growth Paris ALXP Stocks
MLPHO PHOTONIKE CAPITAL BE0948608451 Euronext Access Paris XMLI Stocks
TKO TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 Euronext Paris XPAR Stocks
YATRA YATRA JE00B1FBT077 Euronext Amsterdam XAMS Stocks