Displaying 1 - 50 of 231 results
Released Company Title Industry Topic
16 May 2022
11:22 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 May 2022
07:58 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 May 2022
16:40 CEST
NTS NTS ASA: Norway Royal Salmon ASA (NRS): Operasjonell og finansiell oppdatering Q1-2022 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
06 May 2022
12:53 CEST
NTS Klage oversendes Børsklagenemden 50206030 Marine Transportation Melding fra Oslo Børs
06 May 2022
12:53 CEST
NTS Appeal forwarded to the Stock Exchange Appeals Committee 50206030 Marine Transportation Announcement from Oslo Børs
04 May 2022
15:38 CEST
NTS SalMar ASA Announces Final Result of Voluntary Tender Offer for NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
04 May 2022
15:38 CEST
NTS SalMar ASA annonserer endelig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Apr 2022
17:31 CEST
NTS SalMar ASA annonserer foreløpig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Apr 2022
17:31 CEST
NTS SalMar ASA Announces Preliminary Result of Voluntary Tender Offer for NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Apr 2022
12:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
22:15 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Inngåelse av tilleggsavtale 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
15:36 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
28 Apr 2022
11:37 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
28 Apr 2022
10:04 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
08:49 CEST
NTS NTS ASA – Akseptperioden for det frivillige tilbudet fra SalMar ASA utløper 29. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
08:49 CEST
NTS NTS ASA – The Offer Period Under the Voluntary Tender Offer by SalMar ASA Expires 29 April 2022 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
23 Apr 2022
11:14 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Apr 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Oppdatert innkalling til ordinær generalforsamling 29. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Apr 2022
17:10 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Krav om ekstraordinær generalforsamling trukket tilbake 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Apr 2022
11:10 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Styre- og organisasjonsendringer 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
17:28 CEST
NTS Mottatt klage på vedtak vedrørende konsolidering og tilbudsplikt 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
17:28 CEST
NTS Appeal of resolution regarding consolidation and mandatory offer received 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 Apr 2022
10:26 CEST
NTS Finansiell kalender 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
09:42 CEST
NTS NTS ASA (NTS): INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Apr 2022
23:54 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Apr 2022
22:00 CEST
NTS NTS ASA - Årsrapport 2021 50206030 Marine Transportation Årsrapporter og revisjonsberetninger
07 Apr 2022
15:17 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ): NTS ASA HAR INNGÅTT AVTALE OM FORLENGELSE AV BROLÅN 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
07 Apr 2022
09:09 CEST
NTS NTS ASA (NTS): NTS STEMMER NEI TIL FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSER I NORWAY ROYAL SALMON ASA (NRS) 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
06 Apr 2022
17:01 CEST
NTS NTS ASA: Avlysing av ekstraordinær generalforsamling 19. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Mar 2022
16:42 CEST
NTS Extension of acceptance period – approval 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Mar 2022
16:38 CEST
NTS SalMar ASA announces extension of the acceptance period in the voluntary tender offer for all outstanding shares in NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Mar 2022
16:38 CEST
NTS SalMar ASA annonserer forlengelse av akseptperioden i det frivillige tilbudet om erverv av samtlige utestående aksjer i NTS ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Mar 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): NTS ASA HAR FREMSATT KRAV OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY ROYAL SALMON ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Mar 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): NTS ASA HAS MADE DEMAND FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY ROYAL SALMON ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
25 Mar 2022
09:30 CET
NTS KORR: NTS ASA (NTS): Uttalelse vedrørende frivillig tilbud fra SalMar ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2022
09:13 CET
NTS NTS ASA (NTS): Uttalelse vedrørende frivillig tilbud fra SalMar ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2022
09:07 CET
NTS NTS ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2022
08:30 CET
NTS NTS ASA (NTS): Uttalelse vedrørende frivillig tilbud fra SalMar ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Mar 2022
19:28 CET
NTS NTS ASA: Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Mar 2022
11:25 CET
NTS NTS ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MARS 2022 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
18 Mar 2022
08:46 CET
NTS NTS ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.03.2022 50206030 Marine Transportation Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
17 Mar 2022
18:26 CET
NTS SalMar ASA annonserer oppstart av det frivillige tilbudet om erverv av samtlige utestående aksjer i NTS ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Mar 2022
18:26 CET
NTS SalMar ASA announces commencement of the voluntary tender offer for all outstanding shares in NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
17 Mar 2022
18:18 CET
NTS Voluntary offer – offer document approved 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
17 Mar 2022
12:45 CET
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
14 Mar 2022
17:13 CET
NTS NTS ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 18.03.2022 50206030 Marine Transportation Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
25 Feb 2022
13:00 CET
NTS NTS ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Feb 2022
06:30 CET
NTS NTS ASA: Delårsrapport 4.kvartal 2021 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
22 Feb 2022
16:15 CET
NTS NTS ASA: SalmoNor har fått avslag på forlengelse av eksisterende forskningstillatelser 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
21 Feb 2022
12:15 CET
NTS NTS ASA: Korreksjon: Invitasjon til presentasjon av fjerde kvartal 2021 – onsdag 23. februar 50206030 Marine Transportation Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger